Gå til hovedinnhold Til toppen

Bæredygtighed og klima Præger hele Fjord Lines virksomhed

At tænke miljø- og klimavenligt samt det at udvise en bæredygtig adfærd er noget, hele verdenssamfundet burde stræbe efter. Fjord Line er sit ansvar bevidst og arbejder målrettet og strategisk for at denne tankegang skal gennemsyre og præge hele organisationen.

Fjord Line var tidligt ude med at fokusere på klima og miljø. Der kom meget godt frem allerede i 2013/2014, da virksomheden lancerede sine nye skibe, MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord, de to første cruisefærger i verden, som benytter sig af miljøvenlig naturgas – LNG-teknologien. Det betyder en drastisk reduktion af alle emissioner og nul-emission af svovl og sod. Det forholder sig desuden sådan, at søsterskibene har deres eget kraftværk om bord. Spildvarme fra udstødningsgassen omdannes til dampgenereret energi og dækker skibenes behov for strøm til kahytter og fællesområder. Det er næppe muligt at finde strøm, der har rejst en kortere distance.

Virksomhedens nyeste tilføjelse, katamaranen Fjord FSTR er en hurtigfærge og da der ikke foreløbig findes fuldgyldig grøn teknologi for denne type fartøjer, er den udstyret med en gammeldags forbrændingsmotor. Men alle mulige tiltag og forbedringer er blevet foretaget og det betyder, at skibet har reduceret sine emissioner med over 30 % i sammenligning med lignende fartøjer.

Gennemsyrer hele tankegangen

Miljøvenlige skibe er selvsagt et meget godt bidrag til visionen stærkt at bidrage et bedre miljø og en klimaneutral og bæredygtig verden, men skal man lykkes på området, skal man tænke i samme baner hele vejen – fra stort til småt.

Vi ønsker, at alle vores ansatte skal fokusere på miljø og bæredygtighed og som bonus får vi som virksomhed sandsynligvis også en bedre økonomi. Får vi implementeret de to elementer på en god måde, vil Fjord Line til stadighed bidrage mere til en grønnere fremtid.

Det fortæller sikkerhedsofficer i Fjord Line, Morten Kjær Tornøe. Han fortæller, at virksomheden laver en lang række tiltag for at nå målet.

– Det kan være så enkelt, at ansatte, der arbejder med for eksempel kemikalier, doserer korrekt og måske benytter lidt mindre end strengt nødvendigt. En anden ting er affaldshåndtering. Her er vi opmærksomme på at sortere korrekt. Når man styr på affaldet kan det benyttes som en ressource, blandt andet i samarbejde med leverandører, siger Kjær Tornøe.

Tankegangen griber om sig

Kjær Tornøe fortæller, at det er en tydelig trend, at stadig flere unge mennesker søger mod arbejdspladser som er opmærksomme på miljøtiltag, og som har bæredygtighed i fokus. Denne tankegang præger også Fjord Lines kundekreds – også de vigtige fragtkunder. Sikkerhedsofficeren fortæller, at sammen med ændringer i samfundet, der gennem regler og lovgivning fremtvinger en grønnere tankegang, er håbet om at nå målene stadig stærkere.

– Vi ser også, at miljø og bæredygtighed begynder at præge forholdet til banker, lån, finansiering og den del af virksomheden. Det er også en grund til, at klima og miljø har og skal have et enormt fokus i Fjord Line, fortæller Kjær Tornøe.

Den bærende tanke for Fjord Line er, at bevidstheden om grønt kendskab og grøn adfærd skal være gennemgribende i virksomheden. Altså, at samtlige ansatte, både på havet og i land, skal have tankegangen på rygraden og handle bevidst derefter.

– Vi skal både tænke og leve miljø, klima og bæredygtigt, vi skal drive skibene på en økonomisk måde, vi skal have leverandører, der tænker forsvarligt, vi skal benytte os af produkter, der kan genbruges og alle ressourcer, Fjord Line har til rådighed, skal benyttes forsvarligt og afspejle bæredygtighed, fortæller Morten Kjær Tornøe.

Grønne skorstene: Skorstenene på søsterskibene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord, er malet grønne for at vise, at skibene sejler på miljøvenlig naturgas. Foto: Fjord Line
Grønne skorstene: Skorstenene på søsterskibene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord, er malet grønne for at vise, at skibene sejler på miljøvenlig naturgas. Foto: Fjord Line