Konferansefasiliteter

Fasiliteter

For oss er det viktig å legge til rette for at dere får effektive arbeidsøkter som er i tråd med hensikten bak arrangementet. Derfor tilbyr vi fleksible møterom for små og store grupper.

Ønsker man at deltagerne aktivt skal delta, eller skal man “forelese” for en hel forsamling? Skal deltagerne notere, eller ønsker man hele og fulle oppmerksomhet mot møtelederen? Om bord på våre nye cruiseferger har vi fleksible møteromsløsninger som gjør at vi enkelt kan tilpasse oss forskjellige typer opplegg, slik at dere får mest mulig utav arbeidsøkten.

Av teknisk utstyr tilbyr vi TV, DVD, whiteboard, flipover og internettilkobling i våre konferanselokaler.

Prisforespørsel