Foto: Den tilsande kirke sør for Skagen på toppen av Danmark er et interessant skue. Foto: Fjord Line
FJORD CLUB MEDLEM

Båt til Danmark

fra 725,-per pakke

IKKE-MEDLEM
fra 825,-
Den tilsandede kirke

Den tilsandede kirke

Menigheten på toppen av Danmark like sør for Skagen by strevde lenge for å bevare sitt gudshus. Til slutt måtte kirkegjengerne gi tapt.

På 1400-tallet begynte de første historiene om landsbyer og kirkesogn som ble lagt øde, å dukke opp i Danmark. De neste århundrende blåste stadig mer sand innover land fra vest og samlet seg i store hauger, eller klitter, som danskene kaller dem. Dette var en svært kald periode og blir av geologene kalt for «den lille istid».

Den tilsandede kirke, eller St. Laurentil kirke som den egentlig heter, ble oppført så tidlig som på 1300-tallet, og var hovedkirke for Skagens sogn frem til 1775. På det tidspunktet var det blitt så besværlig for menigheten å grave seg frem til døren hver bidige gang de skulle ha gudstjeneste, så de ga etter hvert opp og forlot kirken.

Kirken har beholdt sin plass i landskapet, men i dag er store deler begravd under sand. Likevel er det et spennende sted å besøk. Fra Skagen by er det fantastiske tur- og sykkelstier frem til kirken.

Se deg rundt på Den tilsandede kirke

Plassering