Gå til hovedinnhold Til toppen

Reisekarantene

Vi gjør oppmerksom på at ALLE som reiser med våre skip, må i 10 dagers karantene ved ankomst havn i Norge. Regelen gjelder også for innenrikspassasjerer. Reglene endrer seg imidlertid hyppig. Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon.

Husk alltid å sette deg godt inn i reglene før du reiser og vær oppmerksom på at de stadig er i endring.

Frakt og cargo

Ingen reisebegrensninger. Vi minner likevel om at myndighetenes smittevernregler alltid skal følges.

Reisende i transit

Personer som må reise gjennom Danmark for å komme til et annet land de har innreisetillatelse til.

Se nettsidene til dansk politi for utfyllende info om hvem som kan krysse grensen, og hvilke hensyn man må ta når man oppholder seg i Danmark.

Seilinger til Sverige

Myndighetene har gitt indikasjon om at det kan åpnes for å dele inn våre naboland, utenom Danmark, i ulike «smittevernsoner». Hensikten er at man kan åpne for besøk i utvalgte regioner med lav smitte. Neste vurderingstidspunkt for åpning av grensen til Sverige og evt. fritak for karanteneplikt vil skje fredag 28. juni.

Vi kommer tilbake med hvilke regler som gjelder hvor, straks denne informasjonen foreligger.

Vi minner om at du kan endre alle billetter til reiser som ikke kan gjennomføres hvis situasjonen tilsier at grensen ikke åpner.