Gå til hovedinnhold Til toppen

Våre seilinger fra 16. juni

Når grensen mellom Norge og Danmark åpnes 15. juni vil alle med fast bopel i Norge, Tyskland eller Island slippe inn i Danmark. Feriereisende må kunne dokumentere at de har bestilt minst 6 overnattinger i Danmark for å slippe inn i landet (regelen er 5 dager ved innreise før 19. juni). Reglene for andre typer reiser, som arbeidsreise, sykdomsbesøk og lignende kan unnvike fra dette kravet. Du kan orientere deg om de gjeldene reglene på nettsiden til dansk politi.

Innreise i Danmark

Feriereisende som skal inn i Danmark må som hovedregel kunne dokumentere at de har forhåndsbestilt minst 6 overnattinger for å kunne reise inn i Danmark. Les gjerne mer om hva danske myndigheter ønsker du skal ha klar på forhånd samt hvem som evt. har unntak fra denne regelen på nettsidene til dansk politi .

Reisekarantene

Norske borgere på ferie i Danmark slipper som hovedregel reisekarantene etter et opphold i Danmark. Det kan være visse unntak knyttet til om man har oppholdt seg i visse regioner. Les mer om bestemmelsene på Regjeringens nettsider for å se siste gjeldende regler .

Frakt og cargo

Ingen reisebegrensninger. Vi minner likevel om at myndighetenes smittevernregler alltid skal følges.

Reisende i transit

Personer som må reise gjennom Danmark for å komme til et annet land de har innreisetillatelse til.

Se nettsidene til dansk politi for utfyllende info om hvem som kan krysse grensen, og hvilke hensyn man må ta når man oppholder seg i Danmark.

Seilinger til Sverige

Myndighetene har gitt indikasjon om at det kan åpnes for å dele inn våre naboland, utenom Danmark, i ulike «smittevernsoner». Hensikten er at man kan åpne for besøk i utvalgte regioner med lav smitte. Neste vurderingstidspunkt for åpning av grensen til Sverige og evt. fritak for karanteneplikt vil skje fredag 28. juni.

Vi kommer tilbake med hvilke regler som gjelder hvor, straks denne informasjonen foreligger.

Vi minner om at du kan endre alle billetter til reiser som ikke kan gjennomføres hvis situasjonen tilsier at grensen ikke åpner.