Gå til hovedinnhold Til toppen

Bærekraft og klima Preger hele Fjord Lines virksomhet

Å tenke miljø- og klimavennlig og det å utvise en bærekraftig adferd, er noe hele verdenssamfunnet bør etterstrebe. Fjord Line er sitt ansvar bevisst og jobber målrettet og strategisk for at denne tankegangen skal gjennomsyre og prege hele organisasjonen.

Fjord Line var tidlig ute med å rette søkelyset på klima og miljø. Det kom meget godt til syne allerede i 2013/2014, da selskapet lanserte sine nye skip, MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord: de to første store cruisefergene i verden, som benyttet seg av LNG-teknologien. Det betyr en drastisk reduksjon av alle utslipp og null utslipp av svovel og sot. Det er dessuten slik at de to søsterskipene også har sitt eget kraftverk om bord. Spillvarme fra eksosgassen omdannes til dampgenerert energi og dekker skipenes behov for strøm til lugarer og fellesområder. Mer kortreist strøm finnes ikke.

Selskapets nyeste tilskudd, katamaranen Fjord FSTR, er en hurtigferge og all den det foreløpig ikke finnes fullverdig grønn teknologi for denne type farkoster, er den utstyrt med gammeldags forbrenningsmotor. Men alle mulige grep og forbedringer er gjort og det betyr at skipet har redusert utslippene med godt over 30% sett i sammenlikning med liknende fartøyer.

Gjennomsyrer all tankegang

Miljøvennlige skip er selvsagt et meget godt bidrag til visjonen om å bidra sterkt til et bedre miljø og en klimanøytral og bærekraftig verden, men skal man lykkes på feltet, må man tenke i samme baner hele veien – fra smått til stort.

– Vi vil at alle våre ansatte skal miljø og bærekraft som hovedfokus og som bonus får vi som selskap sannsynligvis også en bedre økonomi. Får vi implementert de to elementene godt, vil Fjord Line stadig bidra mer og mer til en grønnere fremtid.

Det sier sikkerhetsoffiser i Fjord Line, Morten Kjær Tornøe. Han forteller at selskapet gjør en lang rekke med grep for å nå målet.

– Det kan være så enkelt at ansatte som jobber med for eksempel kjemikalier, doserer korrekt og kanskje benytter litt mindre enn det som strengt tatt er nødvendig. En annen ting er avfallshåndtering. Her er vi nøye på å sortere korrekt. Når man har kontroll på avfallet, kan det benyttes som en ressurs, blant annet i samarbeid med leverandører, sier Kjær Tornøe.

Tankegangen griper om seg

Kjær Tornøe forteller at det er en tydelig trend at stadig flere unge mennesker søker seg til arbeidsplasser som er nøye på miljøtiltak og som har bærekraft i fokus. Den tankegangen preger også Fjord Lines kundekrets, også de viktige fraktkundene. Sikkerhetsoffiseren sier at sammen med dreininger i samfunnet som gjennom reguleringer og lovgivning tvinger frem en grønnere tankegang, er håpet om å nå målene stadig sterkere.

– Vi ser også at miljø og bærekraft begynner å prege forholdet til banker, lån, finansiering og den delen av virksomheten. Det er også med på at klima og miljø har og skal ha et enormt fokus i Fjord Line, sier Kjær Tornøe.

Kongstanken for Fjord Line, er at bevisstheten rundt grønn kunnskap og grønn adferd skal være altomgripende i selskapet. Altså at samtlige ansatte, både på sjø og land, skal ha tankegangen i ryggraden handle bevisst og likt.

– Vi skal både tenke og leve miljø, klima og bærekraft, vi skal kjøre skipene på en økonomisk måte, vi skal ha leverandører som tenker forsvarlig, vi skal benytte oss av produkter som kan gjenbrukes og alle ressurser Fjord Line har til rådighet, skal benyttes forsvarlig og gjenspeile bærekraft, sier Morten Kjær Tornøe.

Grønne skorstene: Skorstenene på søsterskibene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord, er malet grønne for at vise, at skibene sejler på miljøvenlig naturgas. Foto: Fjord Line
Grønne skorsteiner: Skorsteinene på søsterskipene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord, er malt grønne for å vise at skipene seiler på grønn gass. Foto: Fjord Line