Gå til hovedinnhold Til toppen

– Vi mener at ett viktig grep norske myndigheter nå må gjøre er å ta initiativ til å åpne grensen først mot Danmark og så etter hvert mot Sverige. Norge og Danmark er i en ganske lik situasjon. De har kontroll på smittespredningen og er gradvis og forsiktig i gang med å åpne samfunnet igjen. Slik jeg tolker Folkehelseinstituttet sin statistikk og informasjon er det i dag ingen større risiko å reise til Aarhus enn det er å reise til Bergen, sier Rickard Ternblom, CEO i Fjord Line.

«Reisebobler» gjør det tryggere

Gjennom å ha tydelige reisekorridorer mellom land med tilnærmet identisk smittesituasjon ivaretar man de reisendes trygghet, mener Fjord Line-sjefen. Samtidig som man bidrar til at reiselivsindustrien kommer i gang igjen.

– Jeg kaller dette «reisebobler», korridorer med trafikk mellom land som vurderes som sikre og trygge destinasjoner. Dette bør være første steg frem til myndighetene vurderer det som forsvarlig å åpne landegrensene helt og slik det var før Coronautbruddet, sier Ternblom.

Holder ikke å feriere i eget land

Norge ligger fortsatt i dvale. Grensene er i praksis stengt, reiseaktiviteten innenlands er økende, men fortsatt liten. Folk oppfordres til å være mest mulig hjemme i sin egen bolig. For reiselivet er det svært dramatisk. Tall fra NHO viser at 99 prosent av alle reiselivsbedrifter i Norge opplever til dels betydelig omsetningssvikt.

– Mange tror at reiselivet kan reddes av at vi alle ferierer i eget land. Selv om det selvsagt bidrar, er det langt fra tilstrekkelig. Grunnen til det er at vi i sum bruker langt mindre penger når vi ferierer i eget land enn når vi reiser utenlands. I eget land bor man ofte hos venner og familie, man spiser hos dem og man er i mindre grad villige til å betale for aktiviteter. Eller man velger hytter og camping, og reiser rundt i egen bil, sier Ternblom.

Gode smittevernstiltak ombord

Fjord Line-sjefen mener derfor at reiseaktivitet mellom Danmark og Norge vil være viktig for reiselivet i begge land og at det vil gi folk en etterlengtet følelse av å kunne reise på en velfortjent ferie. Han lover gode smittevernstiltak både på land og ombord.

Fjord Line har bidratt i arbeidet med at utarbeidet en smittevernveileder for bransjen i samarbeid med interesseorganisasjonen Interferry og i samråd med EU-kommisjonen. I tillegg jobber vi med å utarbeide virksomhetsspesifikke smittevernveiledere som beskriver smitteverntiltakene for hele kundereisen fra booking til gjennomført reise. Disse veilederne konkretiserer tiltak knyttet til begrenset passasjerkapasitet, hygiene, kontaktreduksjon, avstandsbegrensninger og håndtering av smittetilfeller.

– I motsetning til fly, tog og buss har vi store arealer til disposisjon, et trent mannskap og egen vektertjeneste. I restauranter, barer og butikker kan vi enkelt sikre at folk holder nødvendig avstand og vi har over mange år utviklet systemer og rutiner for å håndtere ulike smittesituasjoner om bord og som det regelmessig øves på.

Fra Bergen, Stavanger og Langesund til Danmark tilbys alle egen lugar som er grundig vasket og kan være for seg selv om de ønsker det. I forbindelse med på- og avstigning vil vi sikre at det ikke blir kø eller trengsel, sier Ternblom. I tillegg har vi i flere år utført pass- og immigrasjonskontroll på vegne av norske myndigheter og har dermed innarbeidet rutiner og god kontroll på identiteten til alle våre passasjerer.

Tiden er nå!

For de fleste reiselivsbedrifter er sommermånedene de mest avgjørende for lønnsomheten for året totalt sett. Mange av de som må holde stengt i sommer, vil derfor raskt møte konkursspøkelset selv om myndighetene skulle lette på reiserestriksjonene i september.

– Å åpne for reiseaktivitet mellom Danmark og Norge før sommeren kan bidra til at flere reiselivsbedrifter tjener litt penger denne sommeren og dermed får økonomi til å overleve vinteren og være åpne også sommeren 2021, sier Rickard Ternblom i Fjord Line.

Pressekontakt

Kontakt: Rickard Ternblom

Telefon: +47 901 67 309 / +47 952 09 388

Om Fjord Line

Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er i dag Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark med en markedsandel på 21 prosent. Selskapet har fire skip, opererer på fem fergeruter, sysselsetter rundt 700 årsverk og transporterer årlig i over 1,4 millioner passasjerer. I tillegg til passasjertrafikk tilbyr selskapet også frakt av nyttekjøretøy og gods.


Publisert: 13. mai 2020 15:47