Privacy Statement

13-11-2014 14:52:51 - 13-11-2014 14:53:51

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website, waaronder die van passagiers die via de website een boeking hebben verricht en in dit kader persoonsgegevens aan ons hebben verstrekt. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens overeenkomstig dit privacystatement gebruiken.

Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens die u uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons heeft gegeven. Dit kan enerzijds zijn in het kader van het verrichten van een boeking (en dus ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst) of anderzijds omdat u geïnformeerd wilt worden over onze diensten (al dan niet in de vorm van een nieuwsbrief).

De door u verstrekte gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard en door ons niet aan derden verstrekt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak of indien dit noodzakelijk is ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval indien u tevens een accommodatie boekt. Alsdan is het noodzakelijk uw gegevens ook te verstrekken aan de organisatie of persoon die deze accommodatie ter beschikking stelt.

Eventuele verzoeken tot wijziging of verwijdering van de door u verstrekte gegevens kunt u aan ons doorgeven door een mailtje te sturen naar of telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice. Wij zullen uw gegevens dan zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek wijzigen of verwijderen en u hierover berichten.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten. Om u bij het bezoek aan onze website te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek aan onze website. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garanderen wij echter niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op de juiste manier werken.

Op de website kunt u verder links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacystatement van de website die u bezoekt.