Gå til hovedinnhold Til toppen

Ochrona prywatności w Fjord Line

Szanujemy Twoją prywatność i chronimy przekazywane nam dane osobowe. Poniżej przedstawiamy sposoby gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez Fjord Line.

1.Wprowadzenie

Fjord Line AS („Fjord Line”) to odpowiedzialne przedsiębiorstwo, które ma świadomość, że dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.

Polityka zawiera informacje, które mogą być wymagane w przypadku gromadzenia danych z naszych witryn internetowych (art. 19 Ustawy o danych osobowych) i ogólne informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych (art. 18 par. 1 Ustawy o danych osobowych).

Adres i dane kontaktowe przedsiębiorstwa można znaleźć na dole strony. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do witryny internetowej www.fjordline.com i innych niezależnych kanałów dystrybucji.

2.Administrator danych

W Fjord Line administratorem danych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych przez spółkę, jest dyrektor zarządzający. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda odwiedzającego/klienta, chyba że ustalono inaczej.

3.Pliki cookie

Nasza witryna, www.fjordline.com, używa plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nasza witryna zapisuje na Państwa komputerze między innymi w celu poprawy komfortu użytkownika, nawigacji i możliwości analitycznych.

Na naszej witrynie używamy czterech różnych rodzajów plików cookies:

3.1Obowiązkowe pliki cookie

Te pliki cookie są absolutnie niezbędne, aby strony w witrynie działały poprawnie. Bez takich plików nie możemy zagwarantować możliwości poruszania się po stronie, wyszukiwania i rezerwacji biletów promowych ani zalogowania się do profilu użytkownika Fjord Club.

3.2Funkcyjne pliki cookie

W celu poprawy użyteczności witryny www.fjordline.com używamy plików cookie, które „zapamiętują” wybory dokonywane przez użytkownika na naszej witrynie. Może to być, na przykład, preferowany port początkowy, tematy artykułów najczęściej czytanych przez użytkownika i produkty, którymi użytkownik się najbardziej interesuje.

3.3Analityczne pliki cookie

W ramach wysiłków na rzecz stworzenia przyjaznej dla użytkownika witryny, przyglądamy się schematom użytkowania charakterystycznym dla osób odwiedzających naszą witrynę. Do analizy tych informacji używamy narzędzia analitycznego, Google Analytics.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które wykrywają adresy IP użytkowników, dzięki którym otrzymujemy informacje o działalności podejmowanej przez poszczególnych użytkowników w Internecie. Przykłady informacji uzyskiwanych za pomocą statystyki to: liczba osób odwiedzających różne strony, czas trwania odwiedzin, które witryny użytkownicy odwiedzali wcześniej i jakich używają przeglądarek. Żadne pliki cookie nie pozwalają na powiązanie informacji o użytkowaniu witryny z użytkownikiem jako osobą fizyczną.

Informacje gromadzone przez Google Analytics są przechowywane na serwerach Google na terenie Stanów Zjednoczonych. Otrzymane informacje podlegają polityce prywatności Google.

3.4Reklamowe pliki cookie

Te pliki cookie są wykorzystywane w celu wyświetlania na innych odwiedzanych witrynach reklam lepiej dostosowanych do Twoich potrzeb. Są one umieszczane na naszej witrynie przez sieci reklamowe podmiotów zewnętrznych (Facebook, Google, Schibsted, Amedia i in.) w naszym imieniu i za naszą zgodą.

Przykładami informacji wykorzystywanych przez ten rodzaj plików cookie mogą być preferowany port początkowy, tematy artykułów najczęściej czytanych przez użytkownika i produkty, którymi użytkownik się najbardziej interesuje.

3.5Zgoda na korzystanie z plików cookie

Odwiedzając witrynę www.fjordline.com, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas z wyżej wymienionych plików cookie.

3.6Jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce

Więcej informacji o tym, jak skonfigurować przeglądarkę tak, aby akceptowała/odrzucała pliki cookie i uzyskać wskazówki dotyczące tego, jak bezpieczniej korzystać z Internetu, można znaleźć na stronie support.google.com.

4.Gromadzenie danych osobowych

4.1Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to każda informacja, którą można bezpośrednio przypisać do osoby fizycznej. Przykładami danych osobowych są: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail i numer telefonu.

4.2Gromadzone dane osobowe

Fjord Line gromadzi dane osobowe na kilka sposobów. Przede wszystkim w bezpośrednim kontakcie z klientem. Dane są gromadzone za zgodą użytkownika albo gdy jest to niezbędne do wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych, które bierzemy na siebie gdy klient rezerwuje podróż albo inne nasze produkty.

4.2.1Podczas rezerwacji podróży

Kiedy użytkownik rezerwuje podróż z Fjord Line, gromadzimy dane osobowe dotyczące towarzyszy podróży w celu realizacji procesu rezerwacji.

Główny pasażer
Gromadzimy następujące informacje o głównym pasażerze (osobie, która rezerwuje podróż i dokonuje płatności): imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, data urodzenia, płeć i narodowość. W związku z rezerwacją gromadzimy również dane płatnicze głównego pasażera.

Towarzysz podróży
Jeśli grupa podróżnych składa się z kilku osób (w tym z dzieci), gromadzimy o nich następujące informacje: imię i nazwisko, narodowość, data urodzenia i płeć.

Członkowie Fjord Club
Jeśli główny pasażer lub inne osoby w grupie podróżnych są członkami Fjord Club, ta informacja może zostać dodana do rezerwacji. Aby korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w Fjord Club, należy zarejestrować numer członkowski. Patrz: Warunki członkostwa Fjord Club.

Obywatele krajów innych niż kraje Skandynawskie
Jeśli główny pasażer lub inne osoby w grupie podróżnych nie są obywatelami krajów Skandynawskich, władze norweskie nakładają na nas obowiązek gromadzenia numeru paszportu takiej osoby.

Niepełnosprawność
Jeśli główny pasażer lub inne osoby w grupie podróżnych mają szczególne potrzeby związane z niepełnosprawnością, ta informacja jest rejestrowana w rezerwacji, aby umożliwić zapewnienie pomocy w razie potrzeby. Należy pamiętać, że informacje dotyczące niepełnosprawności przekazane w związku z rezerwacją podróży są całkowicie usuwane po zakończeniu podróży.

4.2.2W przypadku nawiązania osobistego kontaktu

Gromadzimy dane osobowe klientów, gdy kontaktują się z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie albo w inny sposób. Gromadzimy przede wszystkim dane osobowe niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie klienta.

Informacje te często zawierają imię i nazwisko i numer rezerwacji klienta. W zależności od wybranej metody kontaktu możemy też gromadzić takie informacje jak adres e-mail i numer telefonu.

W przypadku nawiązania osobistego kontaktu gromadzimy również inne dane osobowe ujawnione przez klienta. Te dane mogą obejmować informacje dotyczące niepełnosprawności, alergii, stanu zdrowia i inne informacje dotyczące klienta lub jego towarzyszy podróży.

4.2.3Podczas rejestrowania członkostwa w Fjord Club

Informacja dotycząca tego, jakie dane osobowe są gromadzone w związku z członkostwem w Fjord Club, i jak są przetwarzane można znaleźć na stronie „Warunki członkostwa Fjord Club” w rozdziale 6.

4.2.4Podczas odwiedzania witryn Fjord Line

Gdy użytkownik odwiedza witryny Fjord Line lub korzysta z innych usług cyfrowych Fjord Line, gromadzimy informacje o użytkowaniu. Gromadzimy także informacje o sposobie poruszania się na stronie, hasłach wpisywanych w wyszukiwarkę i stronach, produktach i artykułach, którymi zainteresował się użytkownik.

Jeśli użytkownik jest zalogowany jako członek Fjord Club albo przekazuje nam informacje umożliwiające jego identyfikację, wiążemy informacje dotyczące schematów przeglądania użytkownika z innymi posiadanymi przez nas informacjami o użytkowniku.

Te działania mają na celu zapewnienie możliwie największego komfortu użytkowania, jak również dla uzyskania rozeznania w zainteresowaniach użytkownika dla celów marketingowych.

5.Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Fjord Line przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa norweskiego. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu sfinalizowania umowy przewozu, jeśli będą one niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych albo za zgodą użytkownika.

5.1Zarządzanie podróżą

W celu świadczenia usług rezerwowanych przez użytkowników za pośrednictwem witryny Fjord Line wykorzystujemy dane osobowe użytkowników do różnych celów. Informacje te są wykorzystywane do wystawiania dokumentów podróży, zarządzania pobytem w hotelu w przypadku wyjazdów zorganizowanych i do płatności za zarezerwowane usługi.

W podobny sposób dane są wykorzystywane w celu świadczenia usług w przypadku rezerwacji wyjazdu zorganizowanego. Dane są również wykorzystywane w podobny sposób w celu świadczenia innych zamówionych usług, takich jak bilety wstępu do parków tematycznych, bilety na koncert lub podobne.

Zarządzanie podróżą wymaga również wykorzystania danych użytkownika na potrzeby księgowości, audytu, do rozliczeń, kontroli kart kredytowych i innych kart płatniczych albo kontroli imigracyjnej i celnej.
Po zarezerwowaniu podróży przez klienta wykorzystujemy jego dane osobowe do przesłania mu potwierdzenia rezerwacji, ważnych informacji o podróży, jak również informacji o ofertach związanych z daną podróżą, jeśli udzielono na to zgody podczas dokonywania rezerwacji. Takie wiadomości będą przesyłane na adres e-mail podany podczas dokonywania rezerwacji.

Przed podróżą i w jej trakcie przesyłamy klientom ważne informacje za pośrednictwem serwisu SMS na numer telefonu komórkowego podany w związku z rezerwacją. Może to być informacja na temat zmian, opóźnień albo odwołania podróży.

5.2Kontakt z działem obsługi klienta

W przypadku skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie albo osobiście w jednym z naszych biur rezerwacji, dane osobowe klienta są wykorzystywane w celu zapewnienia najlepszej jakości obsługi, udzielania odpowiedzi na zapytania albo do rozpatrywania reklamacji.

Wykorzystujemy imię i nazwisko, jak również numer rezerwacji do identyfikacji klienta i jego podróży. Wykorzystujemy dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu, w celu skontaktowania się z klientem w związku z zapytaniami.

5.3Marketing i personalizacja

Dane klientów mogą być wykorzystywane przez Fjord Line do celów marketingowych.

Wykorzystujemy dane osobowe klientów, którzy są członkami Fjord Club i tym samym subskrybują nasz newsletter, w celu wysłania newslettera i dostosowania jego treści do potrzeb klientów. Takie informacje obejmują adres e-mail i informacje na temat odbytych podróży, schematy użytkowania i preferencje. Wykorzystując te informacje możemy przedstawiać klientom oferty, które naszym zdaniem są dostosowane do ich zainteresowań i potrzeb.

Na witrynach Fjord Line wykorzystujemy informacje o naszych użytkownikach między innymi w celu personalizacji treści. Oznacza to, że wykorzystujemy zgromadzone informacje o użytkowniku i o tym, w jaki sposób korzysta z naszych usług, aby dostosować treść i wygląd witryny, którą odwiedza użytkownik. Dzięki temu możemy na przykład zapisywać i wyświetlać informacje o poprzednio wyszukiwanych na naszych witrynach miejscach docelowych, preferencjach językowych i wyświetlać reklamy i oferty dostosowane naszym zdaniem do użytkownika i jego potrzeb.

5.4Przepisy i wymogi ustawowe

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami i wymogami ustawowymi dotyczącymi między innymi bezpieczeństwa i księgowości.

Na Fjord Line może ciążyć obowiązek ujawnienia danych osobowych właściwym organom, takim jak policja i służba celna, zgodnie z różnymi przepisami prawa. Takie organy mają dostęp do listy pasażerów w ramach norweskiego kompleksowego punktu obsługi sieci wymiany informacji pomiędzy władzami morskimi (National Single Window Safe Sea Net), zarządzanego przez Norweską Administrację Przybrzeżną (Norwegian Coastal Administration).

Fjord Line ujawnia takie informacje tylko na podstawie wysłanego na adres Fjord Line pisemnego wniosku odwołującego się do podstawy prawnej wynikającej z ustawy o ekstradycji. Razem z wnioskiem należy złożyć nakaz ujawnienia danych osobowych.

5.5Miejsca przechowywania

W celu ochrony bezpieczeństwa, stabilności i prawidłowego działania naszych usług, Fjord Line zatrudnia podwykonawców do przetwarzania danych. Zatrudnianie podwykonawców jest regulowane przez umowy o przetwarzaniu danych zawarte z każdym z dostawców. Fjord Line korzysta jedynie z usług dostawców, których centra danych znajdują się na terenie UE/EOG i którzy podlegają europejskiemu prawodawstwu w zakresie ochrony danych.

5.6Okres przechowywania

Fjord Line stosuje dobre praktyki i nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, w każdej zgodzie będzie wyraźnie zaznaczone, jak długo będą przechowywane stosowne dane osobowe.

  • Informacje dotyczące członkostwa i odbytych podróży członków Fjord Club są przechowywane przez okres trzech lat – liczony od dnia ostatniej zarejestrowanej aktywności.
  • Informacje o odbytych podróżach/historia podróży i pisemne zapytania klienta są powiązane z profilem klienta i są przechowywane przez czas trwania aktywnej relacji z klientem i za zgodą klienta.
  • Dane istotne pod względem prowadzenia dokumentacji księgowej są przechowywane przez okres 5 lat od dnia zawarcia transakcji.

5.7Zgoda

Zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych w niektórych przypadkach może mieć charakter pośredni albo dorozumiany na podstawie działań albo transakcji, w ramach których klient przekazał nam swoje dane osobowe.

Ponieważ jest to wymagane przez prawo, wdrożyliśmy politykę „akceptacji” w celu uzyskiwania zgody w związku z marketingiem bezpośrednim i wysyłaniem newsletterów. Dotyczy to między innymi przystępowania do Fjord Club.

6.Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników zostaną ujawnione podmiotom zewnętrznym jedynie za zgodą użytkownika albo gdy jest to niezbędne do wywiązania się przez nas z zobowiązań umownych podjętych w stosunku do użytkownika. Fjord Line nie sprzedaje danych osobowych innym podmiotom.

Przykładem takiej sytuacji jest udostępnienie danych użytkowników odpowiedniemu usługodawcy w celu świadczenia przez niego usług technicznych, administracyjnych, marketingowych albo innych usług w naszym imieniu.

Podmioty zewnętrzne to między innymi zakwaterowanie (przy zamawianiu pakietów), Netlife Dialog (członkowie Fjord Club), Kantar TNS (ankiety dla klientów), Google (marketing), Facebook (marketing), Amedia (marketing), Schibsted (marketing) i Carus Ab (system rezerwacji). Obejmują one również władze, jak policja i norweski urząd celny (na żądanie).

7.Dane osobowe i bezpieczeństwo

Fjord Line wykorzystuje kilka zabezpieczeń do ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem albo przekazaniem.

Na przykład przechowujemy dane osobowe otrzymane od użytkowników w centrach danych zabezpieczonych środkami bezpieczeństwa fizycznego i kontrolą dostępu. Używamy znanych technologii szyfrowania do przesyłania danych i udzielamy odpowiednim pracownikom jedynie niezbędnego dostępu do systemów zawierających dane osobowe.

W ramach naszych wysiłków zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa danych przeprowadzamy również regularnie kontrolę naszych mechanizmów bezpieczeństwa.

8.Prawo dostępu do danych

Na mocy artykułu 18 Ustawy o danych osobowych, użytkownikom przysługuje prawo żądania wglądu do zgromadzonych przez nas danych osobowych użytkownika. Dostępu do tych informacji można zażądać kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Dostęp do zgromadzonych przez nas danych osobowych użytkownika można uzyskać zgodnie z poniższym opisem.

9.Kontakt

Aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe posiadamy, poprawić błędne dane albo zażądać ich usunięcia, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej albo tradycyjnej na poniższy adres, załączając kopie dowodu tożsamości (prawa jazdy/paszportu):

Fjord Line AS
Torget 6
4370 Egersund
Norwegia