Gå til hovedinnhold Til toppen

Regulamin zakupów i podróży

Rezerwując wycieczkę z Fjord Line, zgadzasz się na nasz obecny regulamin zakupów i podróży. Niniejsze Warunki Przewozu mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej stronie internetowej były aktualne i prawidłowe, jednak Fjord Line nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, bezpośrednie czy pośrednie, powstałe w wyniku korzystania z tych informacji.

1.Regulacja prawna

Niniejszy regulamin zakupów i podróży (“Regulamin zakupów i podróży”) dotyczą wszystkich pasażerów podróżujących Fjord Line. Warunki przewozu określa prawo norweskie, w tym Ustawa z 24 czerwca 1994 r. nr 39 o Żegludze morskiej i ogólnych przepisach prawno-odszkodowawczych oraz prawo międzynarodowe, w tym Rozporządzenie UE nr 392 / 2009 i 1177 / 2010, w przypadku, gdy znajdą one zastosowanie. W przypadku rezerwacji poprzez Fjord Line Oddział Cargo obowiązują oddzielne warunki.

Pakiety turystyczne Fjord Line podlegają przepisom Ustawy o pakietach turystycznych z 1 lipiec 2018 r. oraz określone są w Ogólnych warunkach pakietów turystycznych w porozumieniu pomiędzy Norweskim Stowarzyszeniem Turystycznym a Rzecznikiem praw konsumenta, z wyjątkami wynikającymi z Warunków przewozu. Odbitkę Warunków przewozu dla pakietów turystycznych można otrzymać poprzez zgłoszenie się do Fjord Line, który jest członkiem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Podróżujący służbowo nie podlegają ustawie o pakietach turystycznych, patrz § 1-2

Ustawy o pakietach turystycznych.

Warunki przewozu Fjord Line zostały przetłumaczone z języka norweskiego na szereg innych języków. Warunki przewozu należy interpretować zgodnie z norweskimi zasadami interpretacji. W przypadku konfliktu pierwszeństwo mieć będzie wersja norweska.

2.Bilety

2.1Rezerwacja

Miejsce na statku należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem. Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej www.fjordline.com, w biurze Fjord Line lub w biurach podróży i agencjach turystycznych. Należy podać pełne nazwisko pasażera, datę urodzenia, obywatelstwo i numer telefonu komórkowego. W przypadku rezerwacji dla wielu osób należy podać następujące dane wszystkich podróżnych: pełne nazwisko, datę urodzenia i obywatelstwo.

Sandefjord-Strømstad: Od 1-go sierpnia pobierana będzie opłata w wysokości 50 NOK za wszystkie rezerwacje dokonane na terminalu lub w bramkach samochodowych.

W przypadku rezerwacji grupowych (od 20 pasażerów wzwyż) należy dostarczyć nam na co najmniej 4 tygodnie przed wyjazdem kompletną listę wszystkich pasażerów, zawierającą daty urodzenia i obywatelstwo. Podczas rezerwacji należy wyraźnie podać imię i nazwisko kierownika grupy. Wszystkie rezerwacje są wiążące, a osoba dokonująca rezerwacji odpowiedzialna jest za opłacenie całego zamówienia.

W przypadku rezerwacji miejsca dla samochodu należy podać rodzaj samochodu (samochód osobowy, van itd.), numer rejestracyjny oraz całkowitą długość i wysokość pojazdu (włącznie z bagażem na dachu i dyszlem przyczepy). Błędne dane odnośnie wysokości / długości pojazdu lub ich brak mogą doprowadzić do anulowania rezerwacji bez zwrotu należności za bilet.

Rezerwujący może bezpłatnie anulować lub zmienić rezerwację w ciągu 24 godzin od jej dokonania. Nie dotyczy to, jeżeli rezerwacji dokonano później niż 48 godzin przed pierwszym wyjazdem.

W przypadku rezerwacji założonej w dniu wypłynięcia, bezpośrednio w kasie, na stanowisku odprawy czy przez telefon w jednym z oddziałów Fjord Line, pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna. Opłata nie obowiązuje jeśli rezerwacji nie można dokonać na na stronie Fjord Line, tj. www.fjordline.com.

Pasażerowie posiadający szczególne potrzeby, w tym, lecz nie tylko w ograniczeniu do korzystających z wózków inwalidzkich, niewidomych, podróżujących z psem-przewodnikiem oraz pacjentów wymagających tlenoterapii muszą zarezerwować swój rejs za pośrednictwem biura rezerwacji Fjord Line, patrz również punkt 8.

Przewóz pojazdu bez kierowcy, ładunku, materiałów na wystawę, przyczepy dla konia itd. należy zarezerwować poprzez Fjord Line Oddział Cargo, dzwoniąc pod numer telefonu +47 514 64 000, patrz również punkt 10.

Na pokładzie nie ma możliwości dostawienia naładowanych pojazdów lub podłączenia zasilania do samochodów kempingowych i podobnych.

Cena poszczególnych rejsów waha się w zależności od podaży i popytu. Mogą również wystąpić zmiany w kursach walutowych, np. pomiędzy NOK, EUR i DKK. Fjord Line ponosi wyłącznie odpowiedzialność za ofertę cenową potwierdzoną w formie biletu, faktury lub innego pisemnego potwierdzenia. Ewentualna zmiana ceny biletu nie działa wstecz, tj. nie dotyczy biletów, które zostały już zarezerwowane.

Prosimy pamiętać, że w przypadku przewozu większego pojazdu na trasie do/z Kristiansand (katamaran HSC Fjord Cat), obowiązują następujące ograniczenia:

Maksymalna waga w przypadku pojedynczych kół – 4,5 tony / oś
Maksymalna waga w przypadku podwójnych kół – 9 ton / oś

2.2Rezerwacja zakwaterowania (hotel itp.)

W przypadkach, gdy Fjord Line musi szukać miejsca zakwaterowania, rezerwacja jest wiążąca dla pasażera z chwilą otrzymania przez Fjord Line potwierdzenia z miejsca zakwaterowania. Tego typu rezerwacji nie dotyczy przepis o prawie do anulowania jej w ciągu 24 godzin od jej dokonania.

2.3Płatność

Podróż należy opłacić całkowicie kartą kredytową lub gotówką w momencie jej rezerwacji. W przypadku rezerwacji przez internet lub telefon, jedynym dopuszczalnym sposobem płatności jest karta kredytowa. Członkom Fjord Club może zostać wysłana faktura, zgodnie z regulaminem członkostwa.

Fjord Line musi otrzymać płatność przed rozpoczęciem podróży, ewentualnie opłatę należy udokumentować pokwitowaniem/ potwierdzeniem z banku. Jeżeli pokwitowanie nie zostanie okazane, należy ponownie dokonać płatności za podróż podczas odprawy. W przypadkach, gdy warunki płatności nie zostaną dotrzymane, Fjord Line ma prawo do potraktowania rejsu jako anulowanego i ewentualnie sprzedanie go komuś innemu.

2.3.1Opłata przewozu i wycieczki statkiem

Wycieczki statkiem i przewozy, w tym bilety w taryfie ekonomicznej i flex opłaca się w całości podczas rezerwacji.

2.3.2Opłacanie pakietów turystycznych

Podczas rezerwacji pakietów turystycznych, w tym również apartamentów wczasowych wpłaca się 10% depozytu w chwili rezerwacji, jeżeli do wyjazdu zostało ponad 50 dni. Termin płatności pozostałej kwoty upływa na 50 dni do wyjazdu. W przypadku rezerwacji na krócej niż 50 dni do wyjazdu, podróż należy opłacić w całości podczas rezerwacji.

Depozytu nie wpłaca się w przypadku wczasów w hotelu, ponieważ należy opłacić je podczas rezerwacji. Patrz również punkt 2.2.

2.3.3Opłacanie Podróży grupowych (20 lub więcej osób)*

Podróże grupowe opłaca się w całości w chwili rezerwacji.

Jeżeli łączna kwota przekracza NOK 10.000,- (ok. DKK 10.000,- / EUR 1340,-) pasażer może dokonać wyboru i wpłacić depozyt w wys. 10 % w ciągu 7 dni od daty rezerwacji. Termin płatności pozostałej kwoty przypada na 30 dni przed wyjazdem.

* W przypadku rezerwacji wyjazdów szkoleniowych i konferencyjnych obowiązują oddzielne przepisy.

2.4Bilet

Gdy wpłata zostanie zaksięgowana, zostanie wysłane potwierdzenie w formie biletu elektronicznego na podany przez pasażera adres e-mailowy. Na życzenie potwierdzenie wysyłane jest drogą pocztową za pobraniem opłaty manipulacyjnej w wys. NOK 75,- (ok. DKK 75,- / EUR 10,-).

Bilet elektroniczny zawiera podsumowanie rezerwacji. Osoba dokonująca rezerwacji ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności danych z życzeniami na zamówieniu.

Nie zwraca się kosztów niewykorzystanych biletów. Patrz również punkt 4 dotyczący przepisów rezygnacji z podróży.

3.Zmiana / anulowanie rejsu

Jeżeli pasżer chce zmienić lub zrezygnować z podróży musi skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Fjord Line w godzinach pracy biura (poniedziałek – piatek 09.00-17.00) pod numerem telefonu +48 61 622 78 85. Pasażera uprasza się o przygotowanie numeru aktualnej rezerwacji.

Jeżeli pasażer nie odbędzie podróży bez zgłoszenia tego do Fjord Line, cała podróż zostanie anulowana bez dokonania zwrotu kosztów. Ewentualna podróż powrotna zostanie również automatycznie anulowana.

3.1Przewóz i wycieczka statkiem

3.1.1Wycieczka statkiem i bilet w taryfie ekonomicznej

W przypadku zamiany biletu wycieczkowego statkiem lub przewozowego obowiązuje opłata manipulacyjna. W przypadku zamiany biletu nalicza się opłatę za zmianę za odcinek trasy. W przypadku rezygnacji nalicza się opłatę manipulacyjną (w % od ceny biletu):

Zmiana daty podróży / godziny*
NOK 600 (ok. DKK 600 / EUR 80)

Zmiana nazwiska
NOK 200 (ok. DKK 200 / EUR 27)

Zmiana i późniejsze dosłanie numeru rejestracyjnego samochodu
NOK 30 (ok. DKK 30 / EUR 4)

Rezygnacja
100 %

Nieobecność
100 %

* Jeżeli podróż zostanie zmieniona na tańszą przeprawę promową różnica w cenie nie będzie zwrócona. Jeżeli podróż zostanie zmieniona na droższy wyjazd lub droższą kabinę należy dopłacić również różnicę w cenie.

3.1.2Bilet w taryfie Flex

W przypadku zamiany i rezygnacji z biletu pobierane są następujące opłaty manipulacyjne (w % od ceny biletu):

Zmiany w podróży*
Bez opłaty manipulacyjnej

Rezygnacja wcześniej niż na 14 dni przed wyjazdem
Bez opłaty manipulacyjnej

Rezygnacja na 14 dni do 24 godzin przed wyjazdem
25 %

Rezygnacja później niż na 24 godziny przed wyjazdem
100 %

Nieobecność
100 %

* Jeżeli podróż zostanie zmieniona na droższy wyjazd lub droższą kabinę, należy dopłacić również różnicę w cenie. Zmianę dokonaną później niż na 24 godziny przed odjazdem uznaje się za rezygnację.

3.2Rejsy grupowe (20 pasażerów lub więcej)*

W przypadku rezygnacji pobierane są następujące opłaty manipulacyjne (w % od ceny biletu):

Rezygnacja wcześniej niż 30 dni przed wyjazdem**:
Bez opłaty manipulacyjnej

Rezygnacja na 30-15 dni przed wyjazdem**:
25 %

Rezygnacja na 14-7 dni przed wyjazdem**:
50 %

Rezygnacja później niż 7 dni przed wyjazdem:
100 %

Nieobecność:
100 %

* Nie dotyczy biur podróży lub agencji turystycznych
* W przypadku rezerwacji wyjazdów szkoleniowych i konferencyjnych obowiązują oddzielne warunki.
** Pasażera obciąża się opłatą za zwrot w wys. NOK 100,- od rezerwacji.

3.3Pakiety turystyczne (przewóz włącznie z domem wczasowym, hotelem itd.)

W przypadku zmiany biletu pobiera się opłatę manipulacyjną. Przy zmianie biletu nalicza się opłatę za zmianę od odcinka trasy. W razie rezygnacji potrąca się opłatę manipulacyjną (w % od ceny biletu):

Zmiany daty wyjazdu*
NOK 600 (ok. DKK 600 / EUR 80)

Zmiana nazwiska
NOK 200 (ok. DKK 200 / EUR 27)

Zmiana i dosłanie numeru rejestracyjnego samochodu
NOK 30 (ok. DKK 30 / EUR 4)

Rezygnacja wcześniej niż na 50 dni przed wyjazdem:
NOK 800,- (ok. DKK 800 / EUR 108) za mieszkanie / pokój

Rezygnacja na 50-30 dni przed wyjazdem:
10 %

Rezygnacja na 29-21 dni przed wyjazdem:
25 %

Rezygnacja później niż na 21 dni przed wyjazdem:
100 %

Nieobecność:
100 %

* Jeżeli podróż zostanie zmieniona na droższy wyjazd lub droższą kabinę, należy dopłacić również różnicę w cenie. Zmianę dokonaną później niż na 21 dni przed odjazdem uznaje się za rezygnację.

Zasady dokonywania zmian i pobierania opłat manipulacyjnych różnią się od zasad wynikających z Ogólnych warunków dla pakietów turystycznych.

3.4Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Fjord Line zachęca wszystkich pasażerów do wykupienia dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji w wys. NOK 75,- (ok. DKK 75,-/EUR 10,-) od pasażera. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zamówić równocześnie z rezerwacją podróży.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży daje prawo do zrezygnowania z podróży w przypadku wystąpienia niespodziewanej i poważnej choroby, uszczerbku na zdrowiu z powodu wypadku lub zejścia śmiertelnego osoby podróżującej, współdomownika osoby podróżującej lub członka najbliższej rodziny (małżonek/małżonka, konkubina, dziecko, rodzice, teściowie lub rodzeństwo), które uniemożliwia odbycie podróży lub sprawia, że jej odbycie byłoby nierozważne. Prawo do rezygnacji obowiązuje również w przypadku, gdy nazwane przeszkody dotyczą towarzysza podróży osoby podróżującej i nierozsądnym byłoby wymagać, by podróż odbyła się bez tej osoby.

Za równoważne z ciężką chorobą uznaje się nagłe i poważne zdarzenia, które dotykają pasażera lub jego towarzysza podróży, patrz powyżej wymienione i, w konsekwencji których, żądanie obycia podróży przez pasażera byłoby nierozsądne. Tego typu zdarzeniem może być pożar lub zalanie nieruchomości itp. Prawo do rezygnacji przewiduje, że osobie podróżującej w chwili rezerwacji nie są wiadome lub nie powinna ona wiedzieć o okolicznościach, które prowadzą do niemożności odbycia podróży lub pasażer nie ponosi winy za zaistniałe okoliczności.

Okoliczności należy udokumentować świadectwem lekarskim lub zaświadczeniem z policji i/ lub zakładu ubezpieczeń, zaznaczając numer rezerwacji oraz przesłać do Fjord Line / agencji turystycznej najpóźniej w przeciągu tygodnia od dokonania rezygnacji. Osobie podróżującej przysługuje zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem kwoty Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Jeżeli osoba podróżująca wykupiła alternatywę, w której cena podróży opiera się na zakwaterowaniu w jednym pokoju, mieszkaniu, kabinie większej ilości osób, Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji będzie obejmowało dodatki, które i tak byłyby doliczone w konsekwencji niemożności odbycia podróży przez osobę podróżującą. Fjord Line w takich przypadkach ma prawo do przeniesienia rezerwacji pozostałych osób do innego, mniejszego miejsca zakwaterowania niż zarezerwowane pierwotnie.

W przypadku skorzystania z ubezpieczenia, obowiązuje dodatkowa opłata manipulacyjna w wys. NOK 75,- (ok. DKK 75,- / EUR 10,-) od pasażera.

4.Kabina

Rezerwacja kabiny (ewentualnie fotela lotniczego, gdy jest to możliwe) podczas rejsów nocnych jest obowiązkowa. Zaznaczamy, że należy opuścić kabinę na kilka godzin przed przyjazdem na poszczególnych trasach. Godzina zostanie ogłoszona na pokładzie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 4 lat podczas rejsu z noclegiem na statku muszą mieć oddzielne łóżka. Fjord Line nie poleca fotela lotniczego dla dziecka w wieku poniżej 12 lat. W kabinie nie ma możliwości do korzystania z dodatkowych materaców. Ograniczona ilość kabin posiada miejsce na łóżeczko dla niemowlęcia. Skontaktuj się z naszym oddziałem rezerwacji w celu uzyskania bliższych informacji.

W Fjord Line mogą zdarzyć się przypadki podwójnej rezerwacji kabin. Problemy w następstwie podwójnej rezerwacji rozwiązuje się na pokładzie poprzez materialną rekompensatę dla: a) dla osoby, której to dotyczy / pokrzywdzonego lub b) pasażera, który dobrowolnie rezygnuje ze swej kabiny.

5.Limit wieku

Na pięcioro dzieci musi przypadać minimum jeden opiekun podczas rejsów okrężnych oraz minimum jeden opiekun na 10 dzieci podczas standardowych przepraw promowych. Opiekunowie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy na minimum dwa dni przed wypłynięciem. Formularz można pobrać tutaj.

Przeprawy promowe
Trasa Limit wiekowy
Bergen–Stavanger–Hirtshals 18 lat
Langesund–Hirtshals 16 lat
Sandefjord–Strömstad 16 lat
Kristiansand–Hirtshals 16 lat
Bergen–Stavanger (rejsy lokalne) 16 lat
Stavanger–Bergen (rejsy lokalne) 16 lat
Pakiety hotelowe
Trasa Limit wiekowy
Bergen–Stavanger–Hirtshals 18 lat
Langesund–Hirtshals 18 lat
Sandefjord–Strömstad 18 lat
Kristiansand–Hirtshals 18 lat
Rejsy okrężne/Podróż dzienna
Trasa Limit wiekowy
Bergen–Stavanger–Hirtshals 18 lat
Langesund–Hirtshals 16 lat
Sandefjord–Strömstad 16 lat
Kristiansand–Hirtshals 16 lat

6.Zgłaszanie się do odprawy

Trasa Bergen/Stavanger – Hirtshals, Langesund – Hirtshals oraz Sandefjord – Strömstad

Stawienie się w Bergen / Stavanger
Najpóźniej na 60 min przed odjazdem

Stawienie się w Hirtshals
Najpóźniej na 60 min przed odjazdem

Stawienie się w Langesund
Najpóźniej na 60 min przed odjazdem

Stawienie się w Sandefjord / Strömstad
Najpóźniej na 60 min przed odjazdem

Stawienie się w Bergen / Stavanger w przypadku rejsów lokalnych z Bergen do Stavanger lub odwrotnie
Najpóźniej na 20 min przed odjazdem

Odprawa zostaje zakończona na 20 minut przed odjazdem.

Trasa Kristiansand – Hirtshals:

Stawienie się w Kristiansand
Najpóźniej na 60 min przed odjazdem

Stawienie się w Hirtshals
Najpóźniej na 60 min przed odjazdem

Odprawa zostaje zakończona na 20 minut przed odjazdem.

Fjord Line zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia pasażerów, którzy zgłoszą się do personelu na stanowisku odprawy po wyznaczonej godzinie odprawy. Fjord Line nie zwraca opłaty za bilet z powodu nieprzyjęcia pasażera, który zgłosił się zbyt późno do odprawy.

Każdy kierowca ponosi odpowiedzialność za zaparkowanie pojazdu na statku we wskazanym miejscu i zabezpieczenie go poprzez zaciągnięcie hamulca ręcznego. Samochód ma mieć wrzucony najniższy bieg, wyłączony alarm i należy go zamknąć. Niedopełnienie tego obowiązku prowadzi do odpowiedzialności odszkodowawczej kierowcy w przypadku ewentualnej straty lub uszkodzenia.

Okoliczności niezależne od przewoźnika

Pakiety turystyczne
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do anulacji pakietów turystycznych z wykluczeniem odpowiedzialności za szkodę jeśli anulacja ta wynika z okoliczności niezależnych od przewoźnika, okoliczności, których przewoźnik nie był w stanie racjonalnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz okoliczności, których konsekwencji przewoźnik lub osoba podlegająca odpowiedzialności przewoźnika, nie może uniknąć czy, którym nie może zapobiec. Do takich okoliczności zalicza się min. wojnę lub akt wojenny, klęski żywiołowe, niebezpieczne choroby zakaźne, rozległe spory pracownicze, warunki pogodowe czy zbliżone sytuacje uniemożliwiające bezpieczną realizację podróży. Klientowi przysługuje niezwłoczny zwrot kosztów rezerwacji, jeśli anulacja rejsu nastąpiła przed rozpoczęciem podróży i spowodowana została okolicznościami niezależnymi od przewoźnika. Alternatywnie, Klient ten uprawniony jest do skorzystania z innego pakietu turystycznego, zaproponowanego przez przewoźnika. Jeśli oferowany pakiet jest droższy od pierwotnego, Klient zmuszony jest do pokrycia różnicy w cenie. Jeśli rezerwacja ta jest tańsza, Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot różnicy w cenie. Zgodnie z Warunkami Przewozu określonymi w paragrafie 1., armator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości oferowanego pakietu turystycznego wynikające z wystąpienia niniejszych okoliczności. Skrócenie oferowanego pakietu turystycznego przez którąkolwiek ze stron, upoważnia Klienta do skorzystania z równomiernej zniżki. W miarę możliwości przewoźnik zobowiązany jest do wyeliminowania wszelkiego ryzyka czy niedogodności, mających wpływ na Klienta. Jeśli zaistnieje konieczność anulacji pakietu turystycznego, przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego transportu do wyznaczonego końcowego celu podróży z najmniejszą możliwą szkodą dla Klienta. Przewoźnik, który nie dopełni tego obowiązku, zmuszony jest do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z samodzielnej aranżacji podróży powrotnej przez Klienta.

Standardowa podróż
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do anulacji podróży z wykluczeniem odpowiedzialności za szkodę, jeśli anulacja ta wynika z okoliczności niezależnych od przewoźnika, okoliczności, których przewoźnik nie był w stanie racjonalnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz okoliczności, których konsekwencji przewoźnik lub osoba podlegająca odpowiedzialności przewoźnika, nie może uniknąć czy, którym nie może zapobiec. Do takich okoliczności zalicza się min. wojnę lub akt wojenny, klęski żywiołowe, niebezpieczne choroby zakaźne, rozległe spory pracownicze, warunki pogodowe czy zbliżone sytuacje uniemożliwiające bezpieczną realizację podróży. Klientowi przysługuje niezwłoczny zwrot kosztów rezerwacji, jeśli anulacja rejsu nastąpiła przed rozpoczęciem podróży z powodu okoliczności niezależnych od przewoźnika. Alternatywnie, Klient ten uprawniony jest do skorzystania z innego rejsu, zaproponowanego przez przewoźnika. Jeśli oferowana podróż jest droższa od pierwotnej, Klient zmuszony jest do pokrycia różnicy w cenie. Jeśli rezerwacja ta jest tańsza, Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot różnicy w cenie. Zgodnie z Warunkami Przewozu określonymi w paragrafie 1., armator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości podróży wynikające z wystąpienia niniejszych okoliczności.

Prawo przewoźnika do anulacji i zmiany podróży
Armator zachowuje prawo do anulacji poszczególnych przepraw promowych, kiedy dostępność czy ilość sprzedanych biletów nie spełnia kryteriów określonych w oddzielnych Warunkach Przewozu. Anulacja ta musi nastąpić nie mniej niż na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem podróży. Armator zobowiązany jest do pisemnego (listownie, przez e-mail lub sms), niezwłocznego powiadomienia Klientów o zaistniałej sytuacji, w terminie ważności anulacji. W przypadku anulacji podróży w wyznaczonym okresie, obowiązuje całkowity, natychmiastowy zwrot kosztów rezerwacji.

7.Pasażerowie ze szczególnymi potrzebami

Ze względów bezpieczeństwa, pasażerowie ze specjalnymi potrzebami muszą poinformować Fjord Line o rodzaju swojej choroby lub niepełnosprawności w momencie rezerwacji biletu. Szczególnie ważne jest, aby określić jaka forma pomocy będzie wymagana w razie wypadku.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta: +48 61 622 78 85.

Pasażerowie ze specjalnymi potrzebami, wymagający informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas rejsu lub ogólnie informacji o promie proszeni są o kontakt z załogą.

Pasażerowie wymagający tlenoterapii
Pasażerowie wymagający tlenoterapii mogą podróżować promami Fjord Line. Warunkiem jest posiadanie własnego sprzętu do terapii tlenem i podróżowanie z osobą towarzyszącą. Opiekun osoby chorej towarzyszy w podróży bezpłatnie. O przewożeniu butli z tlenem, ze względów bezpieczeństwa, należy poinformować kapitana.

Podróż z psem-przewodnikiem
Psy-przewodnicy towarzyszący osobom niewidomym lub psy-opiekunowie wspierający osoby z problemami emocjonalnymi lub psychiatrycznymi, podróżują bezpłatnie. Zaświadczenie od lekarza uprawniające do takiej podróży należy okazać przy odprawie oraz zachować na czas trwania rejsu.

Psy mogą przebywać w wyznaczonych kategoriach kabin oraz w większości miejsc na statku. Pasażerowie podróżujący z czworonożnymi opiekunami proszeni są o zarezerwowanie rejsu z odpowiednim wyprzedzeniem ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Prosimy mieć na uwadze komfort podróży pozostałych gości rejsu, szczególnie osób cierpiących na alergie.

Pasażerowie na wózkach inwalidzkich podróżujący samochodem
Jeśli korzystanie z wózka inwalidzkiego wymaga więcej miejsca niż długość pojazdu i/lub rezerwacji miejsca parkingowego blisko windy prosimy o poinformowanie nas podczas rezerwacji biletu oraz podczas odprawy.

Abyśmy mogli zapewnić Państwu komfortową podróż, prosimy o stawienie się w terminal najpóźniej 90 minut przed wypłynięciem.

Podróż z wózkiem dziecięcym
Jeśli podróżujesz z wózkiem dziecięcym i nie chcesz zostawiać go w samochodzie, wolisz zabrać wózek na pokład i korzystać z niego podczas rejsu, uprzejmie prosimy o poinformowanie załogi podczas odprawy.

Aby zapewnić najlepsze miejsce na pokładzie samochodowym musisz zjawić się na terminalu nie później niż 90 minut przed wypłynięciem.

Wyjątkiem jest podróż Fjord Cat, katamaran nie posiada windy. Tutaj wniesienie wózka na pokład 2 i 3 jest niemożliwe.

8.Dokumenty tożsamości

Pasażerowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ewentualne wydatki powstałe w wyniku nie przyznania pozwolenia na wjazd do kraju docelowego, przykładowo z powodu braku dokumentów podróży czy dokumentu tożsamości. Dotyczy to również wydatków związanych z podróżą powrotną. Wszyscy pasażerowie (również dzieci) muszą posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport lub dowód osobisty). Imię i nazwisko na dokumencie tożsamości musi być zgodne z imieniem i nazwiskiem na bilecie (dotyczy zarówno rejsów lokalnych jak i międzynarodowych).

Władze Norwegii przeprowadzają obecnie 100% kontrolę dokumentów tożsamości wszystkich osób wjeżdżających do Norwegii.

Obywatele państw ze strefy Schengen (m.in. Polska)
Pasażerowie ze strefy Schengen muszą posiadać dowód osobisty lub paszport. Dotyczy to również osób poniżej 18-go roku życia.

Obywatele państwo spoza strefy Schengen
Pasażerowie spoza strefy Schengen i Skandynawii muszą posiadać paszport i wizę, dotyczy to również gości poniżej 18 lat.

Obywatele państw skandynawskich (NO, SE, DK, IS oraz FIN)
Pasażerowie powyżej 18-go roku życia muszą przedstawić ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy, karta kredytowa).
Dzieci podróżujące pod opieką osób dorosłych nie muszą posiadać dokumentu tożsamości.

Osoby o statusie rezydenta Norwegii, Szwecji lub Danii muszą przedstawić paszport i wizę (jeśli została wydana) podczas podróży do krajów nordyckich. Obywatele krajów spoza UE / EOG muszą spełniać wymogi kraju, do którego się udają. Wymogi te dotyczą paszportu, wizy, szczepień itp., szczegółowych informacji dotyczących obowiązujących przepisów udzielają lokalne władze.

Na pojeździe musi znajdować się widoczny kod kraju pochodzenia, tj. literowe oznaczenie państwa, w którym pojazd ten został zarejestrowany. Pasażer powinien też posiadać polisę ubezpieczeniową samochodu, ważną również zagranicą.

9.Przewóz żywych zwierząt

Przewóz żywych zwierząt odbywa się na ryzyko właściciela i na jego odpowiedzialność. Fjord Line zaznacza, że istnieją oddzielne przepisy dotyczące wwozu zwierząt. Fjord Line zaleca wizytę u weterynarza na długo przed podróżą, w celu uzyskania pewności co do spełnienia wszelkich warunków wymaganych przy wywozie i wwozie zwierząt domowych. Inspekcja Sanitarna ponosi odpowiedzialność za kontrolę żywych zwierząt, które sprowadza się do Norwegii. Przepisy odnośnie przywozu i wywozu zwierząt są zmienne. W celu odnalezienia bardziej szczegółowych informacji, patrz www.mattilsynet.no.

Wszystkie psy i koty muszą posiadać własne dokumenty podróży z/ do krajów UE/ EOG, a bliższe informacje można uzyskać zgłaszając się do Inspekcji Sanitarnej.

Zezwala się na przewożenie małych zwierzątek. Zezwala się na przewóz maksymalnie trzech zwierzątek na rezerwację. Zwierzęta muszą przebywać w samochodzie, w odpowiedniej klatce (zapewnionej przez właściciela) na pokładzie samochodowym lub w zarezerwowanym z wyprzedzeniem schronisku/ hotelu dla psów, gdy te są dostępne. Nadzór podczas rejsu ustala się z załogą. Nie zezwala się na zabieranie zwierząt do miejsc publicznych lub kabiny.

Przewóz konia oraz przyczepy dla konia należy zarezerwować przez oddział rezerwacji Fjord Line, patrz punkt 2.1 i 11. Osoby przewożące konie muszą skontaktować się z oddziałem Cargo Fjord Line i okazać dokumenty podczas wypłynięcia i przypłynięcia oraz zostać zarejestrowanym w Cargo Manifest. Kosz rezerwacji to około 200 NOK. Prosimy o kontakt z Odziałem Cargo jeśli potrzebna będzie pomoc w przygotowaniu dokumentacji.

10.Bagaż / ładunek cargo

Ładunek do 50 kg lub o pojemności pół metra sześciennego przechowywany podczas rejsu w ewentualnym pojeździe można przewozić bezpłatnie. Meble, skrzynie, większe walizy i in. uznaje się za ładunek, który podlega opłacie frachtowej według obowiązującej taryfy. W przypadku przewozu tego typu ładunku należy skontaktować się z Fjord Line Cargo. Numer telefonu do Fjord Line Cargo to: +47 514 64 000.

Fjord Line nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, papiery wartościowe i inne przedmioty wartościowe, takie jak złoto, srebro, klejnoty, biżuterię, dzieła sztuki itd., chyba że zostały one oddane Fjord Line na przechowanie.

Nie zezwala się na zabieranie na pokład bez uprzedniej pisemnej zgody od Fjord Line broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych lub innego niebezpiecznego ładunku. Niebezpieczny ładunek należy oznaczyć zgodnie z przepisami. To samo odnosi się do przewożonych pojazdów.

Rejsy lokalne

Regulamin podróżowania z bagażem

Bagaż podręczny
Do ogólnodostępnych miejsc na promie możesz zabrać ze sobą jedną sztukę bagażu podręcznego. Maksymalna wielkość: 55x40x23cm Maksymalna waga: 15kg.
Dodatkowo możesz mieć ze sobą jeden drobny bagaż, np. małą torebkę lub torbę z laptopem. Maksymalna wielkość: 23x33x20cm.

Uszkodzenie bagażu
Twój bagaż został uszkodzony w trakcie rejsu? Jeśli tak, niezwłocznie udaj się z bagażem na terminal i zgłoś szkodę pracownikowi Fjord Line. Pamiętaj o zabraniu dokumentów podróży i potwierdzenia odprawy bagażu.
W zależności od rodzaju uszkodzenia, bagaż zostanie naprawiony lub otrzymasz odszkodowanie stosowne do wartości bagażu w momencie uszkodzenia.

Fjord Line nie odpowiada za szkody powstałe podczas rejsu wynikające z normalnego zużycia bagażu, np. zarysowania, otarcia, wgniecenia czy inne drobne uszkodzenia. Armator zakłada, że goście zrozumieją brak odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z codziennej eksploatacji bagażu.
Jeśli zawartość bagażu zostanie uszkodzona (bez oznak uszkodzenia zewnętrznej części bagażu), zalecamy aby skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem.

Odbiór bagażu
Terminal w Stavanger (Risavika)
Bagaż nadany w Bergen można odebrać w budynku terminalu w Stavanger Risavika (dostępne wózki bagażowe).

11.Opóźnienie i odwołanie rejsu

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177 / 2010 pasażerowie posiadają określone prawa w przypadku odwołania rejsu lub jego opóźnienia. Zwraca się uwagę na to, że rozporządzenie zawiera szereg wyjątków od tych praw, w tym między innymi, gdy opóźnienie lub odwołanie rejsu spowodowane jest warunkami pogodowymi. Prawa oddzielnego pasażera poddaje się ocenie w każdym pojedynczym przypadku, a w niniejszym punkcie zamieszcza się wyłącznie ogólny przegląd praw, które mogą mieć zastosowanie. Prawa nie dotyczą pakietów podróżnych.

W razie opóźnienia i odwołania rejsu pasażer musi zostać o tym jak najszybciej poinformowany, a najpóźniej do 30 minut po podanym planowym czasie rozpoczęcia rejsu. Pasażer ma również otrzymać informację o przypuszczalnym czasie rozpoczęcia i zakończenia rejsu, jak tylko informacje będą dostępne.

W przypadku odwołania rejsu lub opóźnienia o ponad 90 minut w stosunku do rozkładu rejsów, Fjord Line, w tym stopniu, w którym przy rozsądnym nakładzie środków da się to zrealizować, obowiązany jest do zaoferowania pasażerom rozpoczynającym podróż z terminali portowych przekąsek, posiłków lub napojów orzeźwiających. Zaproponowana oferta, jeżeli to możliwe, musi być proporcjonalna do przypuszczalnego czasu oczekiwania.

Jeżeli opóźnienie rejsu spowoduje konieczność przedłużenia podróży pasażera o co najmniej jeden lub więcej noclegów, Fjord Line zobowiązany jest, gdy jest to fizycznie wykonalne, do zaoferowania bezpłatnego adekwatnego noclegu na pokładzie lub na lądzie. W odniesieniu do każdego pasażera Fjord Line może ograniczyć koszty noclegowe do 80 EUR za noc przez maksymalnie 3 noce. Dodatkowo pokrywa się przewóz z portu do miejsca noclegowego.

W przypadku odwołania rejsu lub opóźnienia o ponad 90 minut, pasażer może dokonać wyboru pomiędzy kontynuacją podróży, rezygnacją z podróży za zwrotem opłaty za bilet lub przebookować bilet. W przypadku rezygnacji z biletu, gdy jest to relewantne, oferuje się bezpłatny powrót do punktu rozpoczęcia podróży zgodnie z biletem. Bilet należy przebookować na następny dostępny rejs na takich samych warunkach podróży i bez kosztów dodatkowych dla pasażera.

W przypadku opóźnienia przybycia do miejsca docelowego, zgodnie z biletem, pasażer może zażądać rekompensaty nie tracąc prawa do przewozu. Za bilet w jedną stronę nalicza się rekompensatę wychodząc z faktycznej ceny zapłaconej za bilet na pdoróż. W przypadku opóźnienia na jednym z odcinków na trasie powrotnej nalicza się rekompensatę w wys. 50% opłaconej usługi pasażerskiej.

25 % rekompensaty nalicza się wychodząc z opłaconej ceny biletu w przypadku opóźnienia o co najmniej:

1 godzinę, gdy rejs rozkładowy trwa do 4 godzin

2 godziny, gdy rejs rozkładowy trwa dłużej niż 4 godziny, lecz poniżej 8 godzin

3 godziny, gdy rejs rozkładowy trwa dłużej niż 8 godzin, lecz poniżej 24 godzin

6 godzin, gdy rejs rozkładowy trwa dłużej niż 24 godziny

W przypadku opóźnienia, które przekracza ponad dwukrotnie czas podany powyżej, rekompensata wyniesie 50% ceny biletu.

12.Odpowiedzialność za poniesione straty / lub uszkodzenia

W odniesieniu do odpowiedzialności pasażera Fjord Line działa zgodnie z rodz. 15 Kodeksu Morskiego i Rozporządzenia UE nr 392 / 2009. Fjord Line obowiązany jest do pokrycia strat spowodowanych śmiercią pasażera lub poniesieniem przez niego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia, do którego doszło podczas rejsu, w tym rozbicia statku, zderzenia, osadzenia na mieliźnie, wybuchu lub usterki statku. Odpowiedzialność Fjord Line jest ograniczona wzwyż do SDR 250.000 na pasażera. Jeżeli do zdarzenia na morzu doszło w wyniku usterki lub niedopatrzenia granica odpowiedzialności Fjord Line ograniczona jest wzwyż do SDR 400.000 na pasażera.

Fjord Line obowiązany jest do pokrycia strat spowodowanych śmiercią pasażera lub poniesieniem przez niego uszczerbku na zdrowiu z powodu zdarzeń podczas przewozu, spowodowanych usterkami lub niedopatrzeniem Fjord Line. To samo dotyczy strat, które spowodowane zostały opóźnieniem przewozu pasażerów. Odpowiedzialność Fjord Line jest ograniczona wzwyż do SDR 400.000 na pasażera. Za straty wynikłe z powodu opóźnienia Fjord Line ponosi odpowiedzialność ograniczoną do SDR 4.150 na pasażera.

Odpowiedzialność Fjord Line wynikająca z utraty ładunku, uszkodzeń lub opóźnienia przewozu posiada górną granicę do:

a) SDR 2.250 na pasażera za utratę bagażu podręcznego
b) SDR 6.750 na pasażera za straty w odniesieniu do przedmiotów wartościowych, które oddano na przechowanie w bezpiecznym miejscu
c) SDR 12.700 na pojazd
d) SDR 3.375 na pasażera za straty dotyczące innego ładunku

W przypadkach, gdy na Fjord Line nakłada się odpowiedzialność odszkodowawczą, spółka posiada prawo do potrąceń z wynikłej kwoty do:

a) SDR 330 na pojazd w przypadku uszkodzenia pojazdu
b) SDR 149 na pasażera w przypadku utraty lub uszkodzenia innego ładunku
c) SDR 20 na pasażera w przypadku strat spowodowanych opóźnieniem

SDR (Special Drawing Rights) jest walutą notowaną na giełdzie, przy czym za podstawę bierze się jej aktualnie obowiązującą wartość.

Fjord Line nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osoby, utratę życia lub opóźnienie do którego doszło przed wejściem pasażera na pokład statku lub po tym jak pasażer zszedł na ląd. Odpowiednio, Fjord Line nie ponosi odpowiedzialności za ładunek w czasie zanim został on zładowany na pokład statku i po tym jak został przeniesiony na ląd. Fjord Line nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia spowodowane przez pasażera lub osobę trzecią. Fjord Line nie ponosi również odpowiedzialności za zdarzenia pozostające poza kontrolą Fjord Line.

Dodatkowo, co wynika z Warunków przewozu, Fjord Line zastrzega sobie prawo do powołania się na ograniczenia odpowiedzialności wynikająca z obowiązującego prawa.

Pasażer ma obowiązek odszkodowawczy za straty, szkody i / lub akty wandalizmu dokonane przez samego pasażera lub osobę, za którą pasażer jest odpowiedzialny.

13.Warunki rezerwacji

Fjord Line zastrzega sobie prawo do zmiany opublikowanych cen i godzin oraz prawo do podwyższenia ceny w wyniku zmian kursu walut, cen, cen paliwa lub obowiązujących podatków i opłat państwowych. Fjord Line zastrzega sobie również prawo do dokonania zmian w rozkładzie rejsów i trasy rejsu statków Fjord Line.

Fjord Line, jeżeli jest to konieczne, zastrzega sobie prawo do odwołania obojętnie którego rejsu za zwrotem opłaconej ceny biletu lub zamiany na następny rejs posiadający dostępne miejsca oraz do zamiany obojętnie którego ze statków wyszczególnionych na bilecie i / lub na stronach internetowych na inny.

14.Bezpieczeństwo

Każdy pasażer zobowiązany jest do podporządkowania się przepisom o zachowaniu porządku i bezpieczeństwa na pokładzie statku.

Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie, bagaż i pojazdy mogą zostać przeszukane przed zezwoleniem na wejście na pokład. Jeżeli pasażer się temu sprzeciwi, armator może odmówić mu przewozu bez zwrotu kosztu opłaconego biletu. Fjord Line ma prawo do odmowy przyjęcia osób w stanie odurzenia alkoholowego / znajdujących się pod wpływem innych środków odurzających. Takie przypadki traktowane są jako rezygnacja z biletu.

Fjord Line może zatrzymać w areszcie osoby, które stanowią zagrożenie lub poważnie krępują współpasażerów podczas przewozu. Pasażerowie, którzy niszczą mienie armatora lub zmuszają armatora do przejęcia odpowiedzialności za współpasażerów zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za spowodowane szkody.

Fjord Line ma prawo do odmowy przyjęcia pasażerów podczas wchodzenia na pokład lub pozostawienia ich na lądzie podczas trwania rejsu, jeżeli pasażer, według oceny kapitana, nie nadaje się na rejs morski lub może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego lub innych. Jeżeli pasażer zostanie pozostawiony na lądzie lub nieprzyjęty na statek podczas wchodzenia na pokład, nie zwraca się kosztów zapłaconego biletu.

15.Rzeczy znalezione

Rzeczy osobiste odnalezione na pokładzie promu będą przechowywane przez 3 miesiące w naszym biurze sprzedaży biletów w Bergen / Kristiansand. Fjord Line nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty. Fjord Line nie przechowuje paszportów i kart bankowych; są one niezwłocznie przesyłane na policję / do banku. Po upływie 3 miesięcy rzeczy wartościowe przekazywane są do rejonu policji w Hordaland, a inne znalezione przedmioty zostają wyrzucone lub przekazane do Fretex (sklep Armii Zbawienia).

16.Skargi

Jeżeli pasażer uważa, że podczas podróży i / lub usług wykonywanych przez Fjord Line nastąpiły niedopatrzenia, obowiązany jest on do natychmiastowego złożenia ewentualnej skargi do Fjord Line lub aktualnego przedstawiciela Fjord Line, w ten sposób, by błąd, w razie możliwości został natychmiast naprawiony.

Ewentualną skargę lub roszczenie o odszkodowanie należy wysłać w formie pisemnej drogą listowną lub e-mailem: info@fjordline.no najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty wyjazdu. Należy załączyć kopię biletu wraz z odpowiednią relewantną dokumentacją.

17.Rozstrzyganie sporów

Każdy spór i / lub każde roszczenie, do którego dojdzie na podstawie umowy przewozowej jest podporządkowane Warunkom przewozu i norweskiemu prawu. Każdy spór należy rozwiązać poprzez wytoczenie sprawy przeciw Fjord Line AS, Postboks 513, 4379 Egersund. Sąd Pierwszej Instancji Dalane (Dalane tingrett) należy uznać za odpowiedni sąd rejonowy do zgłoszenia sprawy.