Gå til hovedinnhold Til toppen

– Vi har byttet motorer på søsterskipene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord fra LNG-motorer til dual fuel-motorer som kan drives både av LNG og av MGO (marine gasoil. Red.anm.). Målet er å skape en større fleksibilitet i driften av skipene.

Det sier Ole Svendsen, som er COO i Fjord Line. COO er en engelsk forkortelse for «chief operating officer». Vi møtte ham om bord på MS Stavangerfjord som nylig har fått byttet alle fire motorene sine ut med nye dual fuel-motorer.

Foto av Ole Svendsen
Chief Operating Officer: Ole Svendsen er COO i Fjord Line. Foto: Fjord Line

Skal fortsatt seile med miljøvennlig LNG

Han forteller at drivstoffet som benyttes i de nye motorene som et supplement til den miljøvennlige naturgassen LNG, er såkalt «low sulfur marine gasoil». Dette betyr at svovelinnholdet er under 0,1 %.

– Med de nye motorene kan vi bytte mellom LNG og MGO uten at man merker det i driften av skipet. Vi har klare ambisjoner om primært å seile med miljøvennlig naturgass, og skipene forventes å seile herfra med LNG. Dersom forhold skulle tilsi at vi må bruke MGO, er det verdifullt for oss at vi nå har denne fleksibiliteten på plass, sier Svendsen.

Foto av skipet MS Bergensfjord i tørrdokk.
Tørrdokk: MS Bergensfjord i tørrdokk hos Fosen Yard. Foto: Fjord Line

– Vi er godt på vei

Maskinsjef på MS Stavangerfjord, Jimmi Soelberg, forteller ivrig om prosessen rundt motorbytte på skipet.

– I tillegg til å endre motorene er det installert katalysator som skal fjerne NOx-gass som dannes i de tilfeller skipet seiler på MGO. Det er også bygget gassanlegg og installert nye drivstofftanker om bord. Det har blitt litt trangere her nede, kan du si, smiler Jimmi med henvisning til alle de plasskrevende nyhetene i maskinrommet.

– Vi har også fått flere komponenter vi skal holde øye med, og har litt flere oppgaver når vi er om bord. Det er veldig spennende.

Foto av Jimmi Soelberg
Som planlagt: Maskinsjef Jimmi Soelberg forteller om en god og spennende prosess om bord. Foto: Fjord Line

Soelberg forteller at prosessen med å bytte motorer har gått veldig bra.

– Det har til tider vært kaotisk, men alt i alt har det gått veldig bra og etter planen.

Omfattende prosess

Vi besøkte Fosen Yard etter at MS Stavangerfjord var sjøsatt etter en periode i tørrdokk. Da stod MS Bergensfjord tørt og prosessen med motorbytte var i full gang.

Det er mange i sving når til sammen åtte store motorer blir byttet ut på to skip. På Fosen traff vi blant annet Øystein Vanebo, som jobber i et firma som er leid inn i ens ærend for å løfte inn og få på plass motorene. Han fortalte om en omfattende og tidkrevende prosess.

Foto av Øystein Vanebo
Presisjon: Øystein Vanebo er en av dem som jobber med å løfte motorene trygt på plass. Foto: Fjord Line

– Motorene som skal løftes på plass veier litt, så vi bruker to jekker med til sammen 14 vaiere for å holde dem oppe. Motorene er heller ikke hundre prosent like selv om de kan se sånn ut, så prosessen må tilpasses hver enkelt motor. I tillegg er skipene også litt ulike, så hva som eventuelt må flyttes av rør og lignende må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Derfor tar det litt tid å komme på plass, forteller Vanebo.

– I utgangspunktet tar det om lag et par timer å løfte på plass en motor hvis alt går som planlagt, men det kan også ta et helt døgn hvis noe plutselig står i veien for eksempel. Vi er to mann på jobben: En på toppen som styrer og følger med på vekta, og en som er med motoren og følger med på at ingenting står i veien. Det er en omfattende prosess som krever presisjon og sikkerhet, legger han til.

Foto av sveising på båt.
Mange i sving: Utskifting av motorer er en omfattende prosess som krever mye arbeid og mange hender. Foto: Fjord Line