Gå til hovedinnhold Til toppen

Reise- og kjøpsvilkår

Når du bestiller en reise med Fjord Line, godtar du våre gjeldende reise- og kjøpsvilkår.

Disse vilkårene gjelder for transport- og cruise reiser.

Dersom reisen også inneholder hotellovernattinger (unntatt på skip) er det alminnelige vilkår for pakkereiser som gjelder.

Versjon 1.0 – 02.07.2021

1.Lovregulering

Disse reisevilkår (“Reisevilkårene”) gjelder for alle passasjerer reisende med Fjord Line. Reisevilkårene utfylles av norsk rett, herunder Lov av 24. juni 1994 nr. 39 om Sjøfarten og alminnelige erstatningsrettslige regler, samt internasjonal rett, herunder EU forordning 392 / 2009 og 1177 / 2010, så langt disse gjelder. For bestillinger via Fjord Lines Cargoavdeling gjelder egne vilkår.

For Fjord Lines pakketurer gjelder Lov om pakkereiser av 1. juli 2018, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser mellom Den Norske Reisebransjeforening og Forbrukerombudet, med de unntak som følger av Reisevilkårene. Særtrykk av Alminnelige vilkår for pakkereiser kan fås ved henvendelse til Fjord Line som er medlem av Reisegarantifondet. Forretningsreisende faller utenfor pakkereiseloven jfr. Lov om pakkereiser § 1-2

Fjord Lines Reisevilkår er oversatt fra norsk til en rekke språk. Reisevilkårene skal tolkes i henhold til norske tolkingsprinsipp. Ved motstrid skal den norske versjonen ha forrang.

2.Billetter

2.1Bestilling

Plass bør bestilles i godt tid før avreise. Plass kan bestilles på www.fjordline.com, ved henvendelse til Fjord Lines kontorer, eller via reisebyrå og agenter. Passasjerens fulle navn, fødselsdato, adresse, nasjonalitet og mobilnummer skal oppgis. Ved bestilling for flere personer må følgende informasjon oppgis for samtlige reisende: fullt navn, fødselsdato og nasjonalitet.

For gruppebestilling (20 passasjerer el. flere) skal fullstendig navneliste inklusive fødselsdato og nasjonalitet være hos oss senest 4 uker før avreise. Navn på gruppeleder skal tydelig framgå ved bestilling. Enhver bestilling er bindende, og den som foretar bestillingen, er ansvarlig for betaling av hele bestillingen.

Ved bestilling av bilplass skal det opplyses om type bil (personbil, varebil etc.), registreringsnummer samt total lengde og høyde (inkl. takbagasje og drag). Feile eller mangelfulle opplysninger med hensyn til høyde / lengde på kjøretøy kan medføre at reservasjonen kanselleres uten at billetten refunderes.

Bestiller kan kostnadsfritt kansellere/endre bestillingen innen 24 timers fra bestillingstidspunktet. Denne kanselleringsretten gjelder ikke dersom bestilling er foretatt mindre enn 48 timer før første avreise.

Ved bestilling via kundesenter på telefon eller ved bestilling via billettkontor/innsjekk samme dag som avreise påløper et servicehonorar per bestilling. Servicehonorar påløper ikke dersom bestillingen ikke er mulig å gjennomføre på Fjord Lines hjemmeside, www.fjordline.com.

Passasjerer med særskilte behov, herunder men ikke begrenset til rullestolbrukere, blinde, reisende med førerhund og oksygenpasienter må bestille sin reise via Fjord Lines booking kontor, se også punkt 7.

Kjøretøy uten sjåfør, kjøretøy som ikke er kjørbare, flyttegods, utstillingsmateriale, etc. må bestilles via Fjord Lines Freight avdeling på telefonnummer + 47 51 46 40 00, se også punkt 10.

Om bord er det ingen mulighet for å få ladet kjøretøy, eller kople strøm til bobiler o.l.

Pris på ulike avganger varierer i henhold til tilbud og etterspørsel. Endringer i valutakurs mellom f.eks. NOK, EUR og DKK kan også forekomme. Fjord Line er kun ansvarlig for pristilbud som er bekreftet i form av billett, faktura eller annen skriftlig bekreftelse. Eventuell endring i pris har ikke tilbakevirkende kraft på billetter som er bestilt.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder frakt av større kjøretøy på HSC Fjord FSTR, så gjelder følgende:

 • Maksimum vekt med single hjul – 9 tonns/aksel
 • Maksimum vekt med doble hjul – 13 tonns/aksel

2.2Betaling

Reisen skal betales i sin helhet ved bestilling og må betales med kredittkort. Ved bestilling på Internett eller via telefon er kredittkort eneste gyldige betalingsmåte. Fjord Club-medlemmer kan få tilsendt faktura i henhold til medlemsvilkår ved bestilling via telefon.

Betaling må være mottatt av Fjord Line før reisen starter, evt. må betaling dokumenteres med kvittering / bekreftelse fra bank. Dersom kvittering ikke kan fremvises, må reisen betales på nytt ved innsjekk. I tilfeller hvor betalingsbetingelsene ikke overholdes, har Fjord Line rett til å betrakte reisen som annullert og eventuelt selge reisen til en annen.

2.2.1Betaling av Gruppereiser (20 personer eller flere)*

Gruppereiser betales i sin helhet ved bestilling.

Dersom totalbeløpet overstiger NOK 10.000,- (ca. DKK 10.000,- / EUR 1340,-) kan passasjeren velge å betale et depositum på 10 % innen 7 dager fra bestillingsdato. Restbeløp forfaller til betaling 30 dager før avreise.

* For kurs og konferansebestillinger gjelder egne vilkår.

2.3Billett

Når betaling er registrert vil bekreftelse i form av elektronisk billett sendes til passasjerens oppgitte e-post adresse. Ved forespørsel sendes bekreftelse også per post mot gebyr på NOK 75,- (ca. DKK 75,- / EUR 10,-).

Den elektroniske billetten inneholder en oppsummering av bestillingen. Bestiller er selv ansvarlig for å kontrollere at billetten er i samsvar med ønsket bestilling.

Ubenyttede billetter refunderes ikke. Se for øvrig punkt 3 for avbestillingsregler.

2.4Gavekort

Det er ikke tillatt å videreselge gavekort fra Fjord Line.

3.Endring og avbestilling av reise

Dersom du har behov for å endre eller avbestille reisen må du kontakte Fjord Lines kundesenter på telefon +47 51 46 40 99 innenfor ordinær åpningstid. Ha klar bookingnummeret for den aktuelle reisen ved henvendelsen. 

Dersom du uteblir fra reisen uten å ha meldt fra til Fjord Line vil hele reisen bli kansellert uten refusjon. Hvis det er bestilt returreise blir også denne automatisk kansellert. 

Ved stengt kundesenter sendes en mail til info@fjordline.com – du vil da beholde sine rettigheter. Endringer som medfører ett gebyr/mellomlegg må man ringe inn til kundesenteret i åpningstiden. 

3.1Transport og cruise

Ved endring av cruise- eller transportbillett påløper administrasjonsgebyr. Ved endring av billett beregnes gebyret per endring. Ved avbestilling påløper avbestillingsgebyr (% av billettpris):

3.1.1Cruise- og økonomi-billett

Ved endring av cruise- eller transportbillett påløper administrasjonsgebyr. Ved endring av billett beregnes gebyret per endring. Ved avbestilling påløper avbestillingsgebyr (% av billettpris):

Endring av reisedato / tidspunkt
NOK 600 (ca. DKK 600 / EUR 80)

Endring av navn
NOK 200 (ca. DKK 200 / EUR 27)

Endring og ettersending av registreringsnummer på bil
NOK 30 (ca. DKK 30 / EUR 4)

Avbestilling
100 %

Uteblivelse
100 %

Hvis en endring fører til en lavere pris enn opprinnelig reise, refunderes ikke dette mellomlegget. Endres reisen til en dyrere avgang eller lugar, betales dette mellomlegget. 

Bestiller kan kostnadsfritt kansellere/endre bestillingen innen 24 timer fra bestillingstidspunktet. Denne kanselleringsretten gjelder ikke dersom bestillingen er foretatt mindre enn 48 timer før første avreise. 

3.1.2Flex-billett

Ved endring og avbestilling av billett påløper følgende gebyr (% av billettpris):

 • Endring av reisen:
  • Inntil 24 timer før avreise*: Ingen gebyr
 • Avbestilling av reisen:
  • Frem til 14 dager før avreise: Ingen gebyr
  • Frem til 14 dager til 24 timer før avreise: 25 %
  • Mindre enn 24 timer før avreise*: 100 %
 • Uteblivelse:100 %

Hvis en endring fører til en lavere pris enn opprinnelig reise, refunderes ikke dette mellomlegget. Endres reisen til en dyrere avgang, lugar, etc. betales dette mellomlegget. *Endring mindre enn 24 timer før avreise regnes som avbestilling.

3.1.3Innenriks Bergen–Stavanger–Bergen

Ved endring av innenriksbillett påløper administrasjonsgebyr. Ved endring av billett beregnes gebyret per endring. Ved endring og avbestilling av billett påløper avbestillingsgebyr (% av billettpris):

Endring av reisedato / tidspunkt*
NOK 100 (ca. DKK 98 / EUR 14)

Endring og ettersending av registreringsnummer på bil
NOK 30 (ca. DKK 30 / EUR 4)

Avbestilling
100 %

Uteblivelse
100 %

Hvis en endring fører til en lavere pris enn opprinnelig reise, refunderes ikke dette mellomlegget. Endres reisen til en dyrere avgang eller lugar, betales dette mellomlegget.  

Bestiller kan kostnadsfritt kansellere/ende bestillingen innen 24 timer fra bestillingstidspunktet. Denne kanselleringsretten gjelder ikke dersom bestillingen er foretatt mindre enn 48 timer før første avreise. 

3.2Gruppereiser (20 passasjerer el. flere) *

Ved avbestilling påløper følgende avbestillingsgebyr (% av billettpris):

Avbestilling mer enn 30 dager før avreise**:
Ingen gebyr

Avbestilling 30-15 dager før avreise**:
25 %

Avbestilling 14-7 dager før avreise**:
50 %

Avbestilling mindre enn 7 dager før avreise:
100 %

Uteblivelse:
100 %

* Gjelder ikke for turoperatører eller agenter
* For kurs og konferansebestillinger gjelder egne vilkår.
**Passasjer belastes refusjonsgebyr på NOK 100,- per booking.

3.3Avbestillingsbeskyttelse i tilfelle sykdom

Fjord Line anbefaler alle passasjerer å tegne frivilling avbestillingsbeskyttelse i tilfelle sykdom til NOK 150,- (ca. DKK 150,-/EUR 20,-) per passasjer. Avbestillingsbeskyttelsen må bestilles sammen med reisen. 

Avbestillingsbeskyttelsen gir rett til å avbestille reisen dersom det inntreffer uventet og alvorlig sykdom, ulykkesskader eller død hos den reisende selv, i den reisendes husstand eller nærmeste familie som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den reisende å gjennomføre reisen. Som nær familie regner vi ektefelle/samboer, søsken, barn, foreldre, besteforeldre, barnebarn, svigerforeldre, svigersøsken og svigerbarn. Retten til avbestilling gjelder også når hindring som nevnt rammer en person i den reisendes personlige reisefølge, og det er urimelig å kreve at reisen skal gjennomføres uten at vedkommende er med. 

Avbestilling skal meldes til Fjord Line innen avgangstid til vårt kundesenter på telefon +47 51 46 40 99 innenfor ordinær åpningstid. Ved stengt kundesenter kan man sende en mail til info@fjordline.com – man vil da beholde sine rettigheter. 

For å motta tilbakebetaling fra Fjord Line under avbestillingsbeskyttelsen må den reisende så snart som mulig sende en henvendelse til Fjord Line hvor årsak til avbestillingen dokumenteres, herunder framleggelse av legeattest. Henvendelsen må merkes med bookingnummer. Avbestillingsbeskyttelsen gir den reisende rett på tilbakebetaling av innbetalte beløp for den avbestilte reisen, med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen. 

Dersom den reisende har kjøpt et alternativ der reisens pris er basert på at en eller flere personer bebor samme rom, leilighet eller lugar vil avbestillingsbeskyttelsen omfatte de tillegg som ellers ville påløpe som følge av at den reisende ikke kan gjennomføre reisen. Fjord Line har i slike tilfeller rett til å flytte gjenværende personer på bestillingen til en annen og mindre innkvartering enn opprinnelig bestilt. 

Det oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Dersom det ikke foreligger er det nødvendig å medbringe Europeisk Helsetrygdkort på reiser utenfor Norge.

4.Lugar

Det er obligatorisk å bestille lugar (evt. sittestol der det er tilgjengelig) på nattseilinger. Vi gjør oppmerksom på at lugaren må forlates noen timer før ankomst på enkelte seilinger. Tidspunkt blir annonsert ombord. 

På reiser med overnatting ombord må voksne og barn over 4 år ha egen seng. Fjord Line anbefaler ikke liggestol for barn under 12 år. Ekstra madrasser på lugaren er ikke tillatt. Et begrenset antall lugarer har plass til babyseng. Kontakt vårt kundesenter for mer informasjon. 

Hos Fjord Line kan det forekomme overbooking av lugarer. Overbooking løses om bord ved økonomisk kompensasjon til: a) den som er rammet / skadelidende eller b) passasjerer som gir avkall på sin lugar. 

5.Aldersgrense

Aldersgrense gjelder reisende uten følge av forelder / foresatt.

Som foresatt regnes person over 25 år som reiser i foreldres/foresattes sted, og som påtar seg ansvaret for person(er) under aldersgrensen.

Det skal være minimum 1 foresatt per 5 barn / ungdom på cruise og minimum 1 foresatt per 10 barn / ungdom på transport. Foresatte må senest 2 dager før levere inn ferdig utfylt vergeskjema. Vergeskjema fås ved henvendelse til Fjord Lines bookingkontor eller lastes ned her.

Transport
Linje Aldersgrense
Bergen–Stavanger–Hirtshals 18 år
Kristiansand–Hirtshals 16 år
Bergen–Stavanger (innenriks) 16 år
Stavanger–Bergen (innenriks) 16 år
Hotellpakker
Linje Aldersgrense
Bergen–Stavanger–Hirtshals 18 år
Kristiansand–Hirtshals 18 år
Cruise/Dagstur
Linje Aldersgrense
Bergen–Stavanger–Hirtshals 18 år
Kristiansand–Hirtshals 16 år

6.Fremmøte innsjekk

For utenriksreise:

 • Fremmøte skal skje senest 60 minutter før avgang.

For innenriksreise Bergen–Stavanger og Stavanger–Bergen:

 • Fremmøte skal skje senest 30 minutter før avgang med forhåndsbestilt billett.
 • Fremmøte skal skje senest 60 minutter før avgang ten forhåndsbestilt billett.

For reisende med Fjord FSTR, Kristiansand–Hirtshals:

 • Fremmøte skal skje senest 60 minutter før avgang.
 • Fremmøte for de som har bestilt hurtiglading til elbil skal møte senest 60 minutter før avgang til innsjekk.

Fjord Line forbeholder seg retten til å avvise passasjerer som kommer for sent til å kunne presentere seg for personalet ved innsjekkingsskranken innen angitt frist for innsjekk. Fjord Line refunderer ikke betalt billett ved for sent fremmøte.

7.Reisende med særskilte behov

Av hensyn til sikkerheten må reisende med særskilte behov eller som må ha med ledsager selv opplyse om dette ved bestilling av reise. Ledsager reiser gratis. Det er også viktig å opplyse om behovet for assistanse ved en eventuell nødssituasjon.

Bestilling med særskilte behov må gjøres via vårt kundesenter på telefon 51 46 40 99.

Under reisen bes den reisende ta kontakt med personalet om bord dersom vedkommende ønsker informasjon om sikkerhet eller skipet generelt.

Oksygenpasienter
Pasienter som reiser med oksygenbeholder må ha med ledsager for å reise med våre skip. Ledsager reiser gratis. Skipets kaptein må gjøres kjent med plasseringen av oksygenbeholderen i tilfelle brann.

Fører- og servicehund
Førerhund eller servicehund som er trent til å utføre oppgaver for blinde, sterkt svaksynte eller som er til emosjonell eller psykisk støtte, kan medbringes gratis på våre skip. Attest fra lege eller psykiater som støtter behovet for assistanse må kunne fremlegges ved innsjekk og følger hunden på reisen. 

Reisende med førerhund eller servicehund har anledning til å ha hunden i utvalgte lugartyper. Hunden kan oppholde seg på gulvet i de fleste fellesarealer om bord. Reisen bør bestilles i god tid før avreise da det er et begrenset antall plasser til rådighet. Lufting av hunden underveis avtales med personalet om bord. Vi henstiller til den reisende å vise hensyn til eventuelle allergikere om bord. 

Rullestolbrukere med kjøretøy
Hvis man på grunn av rullestolbruk har behov for større plass enn bilens lengde og parkering i nærheten av heis på bildekk, må dette opplyses om ved både booking og innsjekk. For å sikre best mulig tilrettelegging bør man møte opp på terminalen senest 90 minutter før avgang.

Barnevogn i bil
Hvis man har behov for å benytte barnevogn om bord på våre skip, må dette opplyses om ved innsjekk. For å sikre best mulig tilrettelegging og plassering på bildekk bør man møte opp på terminalen senest 90 minutter før avgang.

8.Identifikasjonspapirer

Den reisende svarer selv for eventuelle utgifter dersom innreisetillatelsen ikke blir gitt i destinasjonslandet grunnet for eksempel manglende reisepapirer eller legitimasjon. Dette gjelder også utgifter i forbindelse med hjemreise.

Hva som anses som gyldig legitimasjon ved grensepassering er avhengig av den reisendes nasjonalitet og destinasjonsland. Legitimasjonen må samsvare med navn oppgitt på billetten. Dette gjelder både ved innenriks- og utenriksreise.

Er den reisende usikker på innreisereglene må vedkommende selv ta kontakt med de relevante myndigheter i destinasjonslandet. Se også her.

Viktig: I tillegg til gyldig reisedokument, skal alle reisende ha med gyldig legitimasjon i fysisk form. Unntak gjelder for nordiske barn som seiler sammen med minimum en forelder.

Fjord Line forbeholder seg retten til å avvise reisende som ikke kan fremvise et gyldig reisedokument eller tilstrekkelige legitimasjonspapirer. I disse tilfeller anses reisen som uteblivelse og billettprisen refunderes ikke.

Myndighetene har innført 100% ID-kontroll ved innreise til Norge.

Følgende krav gjelder:

Nordiske borgere:

Passasjerer som er statsborger i et av de nordiske landene kan legitimere seg ved fremvisning av enten pass, nasjonalt ID-kort, fysisk førerkort (gjelder ikke digitalt førerkort i app og midlertidig førerbevis) eller bankkort med bilde. Barn som reiser uten foreldre skal ha med eget pass*.

EU/EØS og Schengen-borgere:

Passasjerer fra EU/EØS eller et Schengenland må medbringe enten nasjonalt ID-kort eller pass. Det gjelder også for barn under 18 år som seiler sammen med en forelder*.

Borgere fra land utenfor EU/EØS- og Schengenområde:

Passasjerer fra land utenom EU/EØS, Schengen eller Norden som kan reise visumsfritt må medbringe pass. Passasjerer fra land utenom EU/EØS, Schengen eller Norden som trenger visum må medbringe både pass og visum (eller oppholdstillatelse). Det gjelder også for barn under 18 år som seiler sammen med en forelder*.

Merk: Asylsøkerbevis er ikke gyldig legitimasjon ved grensepassering. Det gjelder også for barn under 18 år som seiler sammen med en forelder*.

*Barn:

Alle nordiske barn som seiler uten minimum en forelder samt alle barn med ikke-nordisk nasjonalitet (selv om disse seiler sammen med en av sine foreldre) ha med egne reise- og legitimasjonsdokumenter, inkludert eventuelle visa eller oppholdstillatelser.

Barn/ personer under aldersgrensen som seiler uten minimum en forelder må reise sammen med en verge som har fylt ut og signert vergeskjemaet. Skjemaet må være oss i hendene senest 48 timer før avreise og må sendes til info@fjordline.com. Gjeldende aldersgrenser per rute er oppført under punkt 5: Aldersgrense.

Det anbefales sterkt at barn på utenlandsreise som seiler med verge i stedet av minimum en forelder utstyres i tillegg til de her nevnte dokumenter med en fullmakt signert av alle parter som innehar foreldreansvaret.

9.Transport av levende dyr

Transport av levende dyr skjer på eiers ansvar og risiko. Vær oppmerksom på at Norge og de fleste andre land i Europa har helt spesielle bestemmelser når det gjelder innførsel av levende dyr. For ytterligere informasjon og søknadsskjema kontakt en veterinær eller mattilsynet. 

Det tillates å transportere smådyr. Der er tillat å medbringe tre dyr per booking. Kjæledyr må oppholde seg i bilen eller i forhåndsbestilt kennel / hundeoppbevaring der dette er tilgjengelig. Tilsyn på overfarten avtales med mannskap om bord. Dyr kan ikke tas med i fellesarealer eller lugar foruten fører/ledsagerhund. 

Frakt av hest samt hestekjøretøy må bestilles via kundesenter på telefon + 47 51 46 40 99. Både ved avreise- og ankomsthavn må personer som reiser med hest henvende seg hos Fjord Line Freight for å fremvise papirer, samt å bli registrert på Freight Manifest. Ett gebyr på ca. 400,- NOK vil her forekomme. Fjord Line Freight må kontaktes på forhånd dersom det ønskes assistanse med utarbeidelse av tollpapirer.

Viktig informasjon til deg som skal ha med deg hund eller katt til Norge fra land innenfor EU/ EØS:Hund og katt på ferger til Norge – NO – pdf

 

10.Bagasje/reisegods

Reisegods opptil 50 kg eller en halv kubikkmeter som under reisen skal oppbevares i eventuelt kjøretøy, kan medbringes kostnadsfritt. Møbler, kasser, større kofferter m.m. som ikke oppbevares i kjøretøy anses som last, og det må betales frakt i henhold til tariff. Fjord Line Freight må kontaktes for slikt reisegods. 

For penger, verdipapirer og andre verdisaker, som gull, sølv, juveler, smykker, kunstgjenstander, m.v. er Fjord Line ikke ansvarlig med mindre disse er mottatt av Fjord Line for oppbevaring. 

Skytevåpen, ammunisjon, sprengstoff, elektronisk avfall eller annet farlig gods er ikke tillatt medbrakt om bord uten at Fjord Line på forhånd har gitt skriftlig samtykke. Farlig gods skal være forskriftsmessig merket. Det samme gjelder transporterende kjøretøy. Funn av eventuelle forbudte gjenstander vil bli beslaglagt. 

Den enkelte sjåfør er ansvarlig for at kjøretøyet blir parkert på anvist plass på skipet, sikret med håndbrems. Bilen skal settes i laveste gir, alarm slås av og bilen låses. Brudd på denne plikten medfører erstatningsansvar for sjåføren ved eventuelt tap eller skade. 

Regler for reise med bagasje/reisegods innenriks

Håndbagasje

 • Som reisende kan du ha med deg ett kolli håndbagasje i fellesarealene på skipet. Maks størrelse 55x40x23cm. Maks totalvekt: 15kg.
 • Du har også anledning til å ta med en ekstra eiendel. Dette kan for eksempel være en liten håndveske eller en liten veske med bærbar PC. Maks 25x33x20cm.

Skadet bagasje

 • Har bagasjen din blitt skadet på overfarten? Da må du vise skaden til Fjord Lines representant på terminalen, i tillegg til kvittering for innlevert bagasje og reisedokument.
 • Avhengig av hvilken type skade bagasjen din har, reparerer vi den eller gir deg erstatning for det bagasjen var verdt på skadetidspunktet.
 • Transportforholdene gjør at det ikke er uvanlig med riper, merker, bulker og andre småskader på bagasjen. Fjord Line forutsetter at du som gjest er innforstått med at vi ikke kan stå ansvarlig for å erstatte alminnelig slitasje.
  Hvis innholdet i bagasjen din er skadet (uten at det er skade på utsiden av bagasjen), anbefaler vi å ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Utlevering av bagasje
Ved ankomst terminal. 

11.Forsinkelse og kansellering

I henhold til EU forordning 1177 / 2010 har passasjerer visse rettigheter ved kansellering og forsinkelse. Det gjøres oppmerksom på at det finnes en rekke unntak fra disse rettighetene, herunder blant annet dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyldes værforhold. Den enkelte passasjers rettigheter vil vurderes for hvert enkelt tilfelle og dette punktet gir kun en generell oversikt over hvilke rettigheter som kan gjelde.

Forsinket eller kansellert avgang
Ved kansellering eller forsinkelse med mer enn 90 minutter i forhold til rutetid, skal Fjord Line skaffe de reisende snacks, mat eller forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden og som kan skaffes på rimelige vilkår 

Ved kansellert avgang eller dersom avreise fra havneterminal er forsinket med mer enn 90 minutter kan passasjeren velge mellom å fortsette reisen, kansellere reisen mot refusjon av betalt billettpris, eller ombooking av billetten. Ved kansellering av billett skal passasjeren, hvor relevant, tilbys kostnadsfri retur til reisens avreisested i henhold til billett. Ombooking av billett skal skje til neste ledige avgang på tilsvarende reisebetingelser. Dette gjelder ikke dersom Fjord Line kan dokumentere at driftsavbruddet eller forsinkelsen skyldes værforhold som kan sette skipets sikkerhet i fare.

Forsinket ankomst
Ved forsinket ankomst til endelig destinasjon i henhold til benyttet billett kan passasjeren kreve refusjon av deler av betalt billett. Ved enveisbillett beregnes refusjonen ut fra faktisk betalt billettpris for reisen. Ved tur/retur cruise beregnes refusjonen ut ifra 50 % av betalt billettpris for reisen. 

Kompensasjon beregnes ut fra pris betalt for person, kjøretøy og lugar. 

25 % refusjon av betalt billettpris ved forsinkelse på minst:

 • 1 time der overfarten varer opp til 4 timer
 • 2 timer der overfarten varer mer enn 4 timer men under 8 timer
 • 3 timer der overfarten varer mer enn 8 timer men under 24 timer
 • 6 timer der overfarten varer mer enn 24 timer

Ved forsinkelse som overstiger det dobbelte av ovennevnte tider, vil 50 % av billettprisen refunderes.

Kompensasjon gis ikke dersom Fjord Line kan dokumentere at driftsavbruddet eller forsinkelsen skyldes værforhold som kan sette skipets sikkerhet i fare eller som med rimelige tiltak ikke kunne vært unngått. 

12.Ansvar for tap eller skade

Hva gjelder passasjeransvar opererer Fjord Line i henhold til sjøloven kap. 15 og EU forordning 392 / 2009. Fjord Line plikter å erstatte tap som voldes ved at passasjer dør eller kommer til skade ved sjøfartshendelse, herunder forlis, sammenstøt, stranding, eksplosjon, brann eller feil ved skipet. Fjord Lines ansvar er oppad begrenset til SDR 250.000 per passasjer. Skyldes sjøfartshendelsen feil eller forsømmelser av Fjord Line er ansvarsgrensen oppad begrenset til SDR 400.000 per passasjer. 

Fjord Line plikter å erstatte tap som voldes ved at en passasjer dør eller kommer til skade grunnet hendelser under befordring, som skyldes feil eller forsømmelser av Fjord Line. Tilsvarende gjelder for tap som voldes ved forsinkelse med befordringen av passasjerer. Fjord Lines ansvar er oppad begrenset til SDR 400.000 per passasjer. For tap som skyldes forsinkelse er Fjord Lines ansvar begrenset til SDR 4.694 per passasjer. 

Fjord Lines ansvar som følge av at reisegods er gått tapt, kommet til skade eller blitt forsinket er oppad begrenset til:

a) SDR 2.250 per passasjer for tap som gjelder håndreisegods
b) SDR 6.750 per passasjer for tap som gjelder verdisaker mottatt til oppbevaring i sikkerhet
c) SDR 12.700 per kjøretøy inkludert eventuell tilhenger og all bagasje som er fraktet i eller på kjøretøyet. 
d) SDR 3.375 per passasjer for tap som gjelder annet reisegods

Hvor Fjord Line pålegges erstatningsansvar har selskapet rett til å gjøre fradrag i det oppståtte beløp med inntil:

a) SDR 330 per kjøretøy ved skade på kjøretøy
b) SDR 149 per passasjer ved tap eller skade på annet reisegods
c) SDR 20 per passasjer ved tap som skyldes forsinkelse

SDR (Special Drawing Rights) er børsnotert valuta hvor den til enhver tid gjeldende verdi blir lagt til grunn.

Fjord Line er ikke ansvarlig for skade på person eller tap av liv som inntrer i tiden før passasjeren har gått om bord på skipet, eller etter passasjeren har gått i land. Tilsvarende er Fjord Line ikke ansvarlig for forsinkelser som oppstår før passasjeren har gått om bord på skipet eller etter passasjeren har gått i land. Fjord Line er ansvarsfri for gods i tiden før godset er brakt om bord på skipet og etter godset er brakt i land. Fjord Line er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes passasjeren selv eller tredjeperson. Fjord Line er heller ikke ansvarlig for forhold utenfor Fjord Lines kontroll.

I tillegg til hva som fremkommer av Reisevilkårene forbeholder Fjord Line seg retten til å gjøre gjeldene de ansvarsbegrensninger til enhver tid som følger av gjeldende rett.

Den reisende er erstatningsplikt for tap, skade eller hærverk voldt av den reisende selv eller noen den reisende er ansvarlig for.

13.Reservasjonsbetingelser

Fjord Line forbeholder seg retten til å forandre publiserte priser og tider, samt retten til pristillegg som følge av endringer i valutakurser, bunkerspriser eller pålagte skatter og avgifter fra staten. Fjord Line forbeholder seg også retten til endringer i ruteplanen og reiseruten for Fjord Line sine skip.

Fjord Line forbeholder seg rett til, om nødvendig, å kansellere en hvilken som helst seiling mot refusjon av betalt billettpris eller endring til neste ledige avgang, samt til å erstatte et hvilket som helst skip beskrevet på billett og / eller på websider med et annet.

14.Sikkerhet

Enhver passasjer plikter å rette seg etter forskrift om orden og sikkerhet om bord på skipet.

Av sikkerhetsmessige grunner kan passasjerer, bagasje og kjøretøy gjennomsøkes før ombordstigning tillates. Dersom dette nektes, kan passasjeren avvises uten refusjon av betalt billett. Fjord Line har rett til å avvise berusede / påvirkede personer. Slike tilfeller blir behandlet som avbestilling.

Fjord Line kan ta i forvaring personer som utgjør en fare eller er til grov sjenanse for medpassasjerer under overfarten. Passasjerer som skader rederiets eiendom eller påfører rederiet ansvar overfor medpassasjerer, vil bli holdt ansvarlig for slike tap.

Fjord Line har rett til å avvise passasjerer under ombordstigning eller ilandsette passasjerer under reisen dersom passasjeren etter kapteinens vurdering er uskikket for sjøreisen eller kan være en fare for egen eller andres sikkerhet. Dersom man blir landsatt eller avvist ved om bordstigning gis ingen refusjon av betalt billett.

15.Hittegods

Personlige effekter funnet om bord blir oppbevart i 1 måned ved vårt billettkontor i Stavanger og Kristiansand. Fjord Line tar ikke ansvar for slike gjenstander. Fjord Line oppbevarer ikke pass og bankkort, disse blir sendt til politi / bank. Etter 1 måned overføres verdisaker til politiet i Rogaland politidistrikt, annet hittegods kastes eller leveres til Fretex.

16.Klage

Ved oppstått tap av eller skade på reisegods må passasjeren gi skriftlig melding til Fjord Line uten ugrunnet opphold etter at passasjeren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de omstendighetene som begrunner et eventuelt erstatningskrav:  

 1. For håndreisegods: før eller i forbindelse med passasjerens ilandstigning   
 2. For alt annet reisegods (herunder kjøretøy): før eller i forbindelse med utlevering av denne og før ilandkjøring. 

Dersom disse bestemmelsene ikke oppfylles, anses all reisegods for å være i uskadet stand ved ilandstigning/ilandkjøring, og vil resultere i bortfall av passasjerens rett til en eventuell erstatning, med mindre annet er bevist.  

Ovennevnte krav om skriftlig melding vil være oppfylt dersom passasjerreisegods har vært gjenstand for felles kontroll eller inspeksjon under passasjerens opphold om bord på skipet, og forholdet behørig rapportert på skipets taps/skaderapporteringsskjema.  

Det gjøres oppmerksom på at skipets rapporteringsskjema er kun en registrering av oppstått tap og/eller skaden om bord på skipet og tar ikke stilling til et eventuelt ansvarsforhold.  

Krav om erstatning må skje skriftlig brev eller på e-post: info@fjordline.com og senest 2 måneder etter avgangen som ble berørt. Kopi av billett og annen relevant dokumentasjon må legges ved.  

Transportklagenemda 

Dersom du ikke er enig med Fjord Lines konklusjon av en saksbehandling kan du sende saken din til Transportklagenemnda for båtreiser. Nemda behandler klager på rederier, reisebyrå og havner. For passasjerer er klagebehandling gratis. 

Klager sendes via nettsiden til Norsk ReiselivsForum som er sekretariat for Transportklagenemda og Pakkereisenemda. Saken må være nemnda i hende innen ett år etter at kunden har fremmet skriftlig reklamasjon til Fjord Line AS. For mer informasjon kontakt nemnda på telefon 22 54 60 00 eller se https://reiselivsforum.no/. 

17.Tvisteløsning

Enhver tvist og / eller ethvert krav som oppstår på grunnlag av transportavtalen er underlagt Reisevilkårene og norsk rett. Enhver tvist skal avgjøres ved søksmål mot Fjord Line AS, Postboks 513, 4379 Egersund. Dalane tingrett skal anses som vedtatt verneting i saken.