Gå til hovedinnhold Til toppen

Årsrapporten for 2018 er positiv lesning for det norskeide rederiet, som trafikkerer på rutene Bergen-Stavanger-Hirtshals, Stavanger-Bergen-Stavanger (innenriks), Langesund-Hirtshals, Kristiansand-Hirtshals og Sandefjord-Strømstad.

De totale inntektene på MNOK 1.529,3 er ny rekord og en forbedring på 13% sammenlignet med 2017. I løpet av året reiste dessuten 1.386.800 passasjerer med Fjord Line – et historisk høyt tall som ga passasjerrekord på fire av fem linjer.

– Fjord Lines lønnsomhet har forbedret seg fra år til år. Bedre om bord-opplevelser har gitt oss flere gjester men stigende enhetsinntekter og mer effektiv drift har også vært viktige drivere bak dette. Men vi er ennå ikke i mål og arbeidet fortsetter og 2019 forventes å bli bedre, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line.

Å være klimasmart er vårt utgangspunkt

Ved siden av vekstmålene, ønsker Fjord Line å befeste sin ledende rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. Her spiller søsterskipene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord en viktig rolle.

Cruisefergene, som trafikkerer på rutene Langesund-Hirtshals, Bergen-Stavanger-Hirtshals og Stavanger-Bergen-Stavanger (innenriks) er de første og største i verden som drives fullt og helt på miljøvennlig naturgass. Til sammen skåner LNG-skipene miljøet for om lag 60% CO2-utslipp og 81% NOx-utslipp, sammenlignet med veitransport.

I 2020 settes også Fjord Lines nye hurtiggående katamaran i trafikk mellom Kristiansand og Hirtshals. Det nye skipet vil sørge for 32 prosent reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med dagens skip per passasjerkilometer.

– Det gjør at vi i dag kan tilby fergereiser med nesten 50 prosent lavere CO2-utslipp enn bransjegjennomsnittet. Vi benytter oss også utelukkende av lavutslippsdrivstoff som ikke trenger ytterligere rensing, for eksempel i forbindelse med svovelinnhold. Dette er vi stolte av, men jobben er så vidt begynt. Vi ønsker å være i forkant av fremtidige nasjonale og internasjonale utslippsbestemmelser, med alt det medfører av fokus på bærekraft og miljø, sier Ternblom.

Kontakt

Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line, tlf.: +47 952 09 388

Om Fjord Line

Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er i dag Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark med en markedsandel på 21%. Selskapet har fire skip, opererer på fem fergeruter, sysselsetter rundt 700 årsverk og transporterer årlig i underkant av 1,4 millioner passasjerer. I tillegg til passasjertrafikk tilbyr selskapet også frakt av nyttekjøretøy og gods.


Publisert: 05. juli 2019 10:30