Gå til hovedinnhold Til toppen
MS Oslofjord begynte å seile på linjen mellom Sandefjord og Strømstad i 2014.

– Vi har, siden vi innledet dialogen med Sandefjord kommune om seilingstider våren 2012, vært opptatt av likebehandling av fergeaktørene som opererer ut fra Sandefjord havn. Dessverre må vi konstatere at Sandefjord kommune nok en gang ser dette annerledes ved åpenbart å vektlegge andre hensyn. Som en seriøs fergeoperatør synes vi det er trist å bli behandlet på denne måten, sier Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line.

Fortsetter med dagens seilingstider

Det har vært en langvarig dialog mellom Sandefjord kommune og Fjord Line. Kommunen har bedt om innsyn i planer som Fjord Line mener kommunen ikke har rett på. Videre har kommunen krevd at Fjord Line skal inngå på avtalebetingelser som er i strid med rettsforliket inngått i 2015. Kommunen har også motsatt seg å inngå likelydende avtale med Fjord Line som de har inngått med Color Line. I praksis betyr formannskapets vedtak at Fjord Line fortsetter med de seilingene de har i dag også fra 2020.

– At beslutningen er utenfor hva formannskapet i kommunen rettmessig kan beslutte anser vi som åpenbart. Vi undrer oss derfor over hvilke faglige råd formannskapets vedtak er tuftet på, sier Ternblom.

Fjord Line har også anmodet kommunen om å få gjennomføre oppgraderinger i havnen. Fjord Line garanterte å dekke samtlige kostnader ved oppgraderingen.

– Vi har tilbudt oss å dekke absolutt alle kostnadene Sandefjord havn eventuelt ville fått for å tilpasse havnen slik at den blir mest mulig effektiv og miljøtilpasset for alle skipene. Vi har ikke fått noen saklig begrunnelse på hvorfor Sandefjord kommune avslo tilbudet, sier Ternblom.

Store ambisjoner

Fjord Line vil nå vurdere hvorledes de vil forholde seg til vedtaket. Inntil videre innretter de seg lojalt etter dette for å begrense omfanget av de negative økonomiske konsekvenser beslutningen får for rederiet.

– Dagens vedtak får ingen konsekvenser for vår fortsatte satsning på Sandefjord til glede for våre gjester og markedet for øvrig. Dette inkluderer også våre planer om ny fremtidsrettet fergeterminal på Vindal. Her arbeider vi videre med god bistand fra våre ulike samarbeidsparter i prosjektet. Vi er overbevist om at dette prosjektet har livets rett, og legger uten videre til grunn at Sandefjord kommune vil innta en profesjonell tilnærming til vår søknad når den foreligger, sier Ternblom.

Fjord Line kommer til å forsterke sitt tilbud til de reisende.

– Vårt mål har alltid vært og vil alltid være at passasjerene skal oppleve at Fjord Line er det beste alternativet mellom Sandefjord og Strømstad. Tilbakemeldingene fra våre passasjerer og den veksten vi har hatt, viser i praksis at Sandefjords befolkning har tatt imot oss med åpne armer. Den tilliten skal vi forvalte og bygge videre på. Vi kommer til å forbedre vårt tilbud ytterligere til glede for enda flere gjester i årene som kommer, sier Rickard Ternblom i Fjord Line.

Kontakt

Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line, tlf.: +47 952 09 388

Om Fjord Line

Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er i dag Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark med en markedsandel på 20%. Selskapet har fire skip, opererer på fem fergeruter, sysselsetter rundt 700 årsverk og transporterer årlig i overkant av 1,3 millioner passasjerer. I tillegg til passasjertrafikk tilbyr selskapet også frakt av nyttekjøretøy og gods.


Publisert: 22. januar 2019 15:31