Gå til hovedinnhold Til toppen

Fjord Club vilkår og betingelser

Fjord Line kan i blant endre vilkår og betingelser for Fjord Club. For eksempel når endringer i offentlige lover eller regler krever det, eller hvis endringer i våre tjenester og service krever det. Sjekk derfor vilkår og betingelser med jevne mellomrom.

1.Om Fjord Club

Fjord Club er et tilbud for deg som liker å reise med Fjord Line. Som Fjord Club-medlem tjener du bonuspoeng som du kan bruke på fremtidige reiser og tjenester med Fjord Line. I tillegg får du eksklusive medlemstilbud og -invitasjoner og informasjon om det som interesserer deg mest i Fjord Line.

Medlemskapet er gratis, gjelder for privatpersoner over 18 år, er personlig og kan ikke overdras til andre.

1.1Fjord Club Premium

Fjord Club Premium-medlemmer får tilgang til eksklusive fordeler. Medlemskap i Fjord Club Premium koster 145 kroner per 12 måneder. Medlemskapet vil bli aktivert når medlemkontingent er registrert betalt.

1.2Fjord Club Ambassador

Fjord Club Ambassador-medlemmer får tilgang til eksklusive fordeler og oppnås av Premium-medlemmer ved opptjening av 1.000 poeng per 12 måneder. Fjord Club Ambassador medlemskapet har en varighet på 12 måneder under forutsetning av at Premium-medlemskapet er betalt.

2.Aktivering av medlemskap

Når du blir medlem ber vi deg om å registrere noen opplysninger om deg selv slik at vi kan betjene deg på best mulig måte. For å verifisere og aktivere medlemskapet ditt må du bekrefte de opplysninger du registrerer, via en e-post/SMS fra oss.

Når medlemskapet er aktivert oppnår du medlemsfordelene ved å oppgi ditt Fjord Club-medlemskap ved bestilling av reise. For å oppnå fordeler om bord må du i tillegg identifisere deg som medlem med medlemsbevis utstedt av Fjord Line.

3.Endring av kontaktopplysninger

Hvis kontaktopplysninger om deg endres, eller du vil endre andre opplysninger på din profil, gjør du dette ved å logge deg inn på Min Fjord Club på fjordline.com. Vi oppfordrer deg til å holde dine opplysninger oppdatert.

4.Avslutning av medlemskap

Du kan når som helst avslutte ditt Fjord Club-medlemskap ved å kontakte Fjord Line på (+47) 51 46 40 99. Medlemskontingent vil ikke bli refundert dersom medlemskapet avsluttes senere enn 14 dager etter at du meldte deg inn og mottok informasjon om medlemskapet, herunder de opplysningene som kreves etter angrerettloven § 8, jf. angrerettloven § 11 1. ledd.

Når du registrerer deg som medlem i Fjord Club godkjenner du behandlingen av dine person- og kjøpsopplysninger i henhold til personopplysningsloven §§ 8 og 9 og medlemsreglene som angitt ovenfor samt mottak av e-post, SMS og post fra Fjord Line. Om samtykket for mottak av e-post, SMS og post trekkes tilbake vil oppdatering i databasen skje etter 24 timer.

5.Opptjening av og betaling med bonuspoeng

Medlemmer opptjener poeng ved å reise med Fjord Line på reiser som er bestilt direkte hos Fjord Line eller på fjordline.com.

Poengsaldo er tilgjengelig på Min Fjord Club etter gjennomført reise.

Fjord Club-medlemskapet må oppgis ved bestilling/kjøp, og det er medlemmet som bestiller/kjøper som opptjener alle poengene på reise/kjøp.

Det gis poeng for reise og lugar, minus skatter og avgifter. Det gis ikke poeng for tilleggsprodukter, reiser som er hel- eller delbetalt med poeng. Det gis ikke poeng på reiser betalt med gavekort/fribillett eller klippekort.

Det gis poeng ved kjøp av utvalgte produkter om bord på visse linjer.

Medlemmer kan betale eller delbetale med opptjente poeng på et begrenset antall plasser på utvalgte reiser.

Bonuspoengene må benyttes innen 2 år fra opptjeningsdato. Opptjente poeng krediteres ikke om medlemskapet avsluttes.

Fjord Line fraskriver seg ethvert ansvar for det enkelte medlems skatteforpliktelser i forbindelse med opptjente bonuspoeng i Fjord Line.

6.Behandling av personopplysninger i Fjord Club

I henhold til Personopplysningsloven (§§ 8, 9 og 11 m. fl.)

Opplysninger om behandlingsansvarlig:

Fjord Line AS
Postboks 513
4379 Egersund

Behandlingens navn er Fjord Club medlemsregister. Kontakt Fjord Line på (+47) 51 46 40 99 for spørsmål som gjelder registeret.

6.1Behandlingens formål

Personopplysningene som innsamles i forbindelse med behandlingen benyttes i kundeservice- og markedsføringsøyemed. All bruk av personopplysningene gjøres i henhold til personopplysningslovens krav, blant annet for å vedlikeholde, opprettholde, håndtere og utvikle kundeforholdet.

Innsamlet informasjon benyttes kun til å gjennomføre og planlegge i henhold til de forpliktelser som Fjord Line, og Fjord Lines samarbeidspartnere, har overfor sine kunder som har meldt seg inn i Fjord Club, herunder følge opp at medlemsbetingelsene oppfylles.

6.2Fjord Club behandler følgende typer personopplysninger

6.2.1Kundeinformasjon

For- og mellomnavn, Etternavn, Fødselsdato, Kjønn, Nasjonalitet, Gateadresse, Postnummer, Poststed, Land, Mobiltelefonnummer, E-postadresse, Passord og andre opplysninger om reisepreferanser og opplysninger medlemmet har gitt i forbindelse med konkurranser og kampanjer.

6.2.2Opplysninger om innsamling

Kjøp (på artikkelnivå) som registreres på medlemsprofilen. Besøk som innlogget på domenet fjordline.com (navn, tid og IP-adresse). Respons på utsendelser av reklame fra medlemsdatabasen til Fjord Club.

6.3Lagring, behandling og kvalitetssikring av opplysningene

Alle opplysninger om den enkelte kunde registreres og behandles etter samtykke fra kunden ved innmelding eller ved senere benyttelse av tilbud eller kjøp, samt deltagelse i konkurranser i regi av Fjord Line. Opplysningene som gis ved registrering må verifiseres ved mottak av e-post/SMS.

Fjord Line behandler personopplysningene i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk lovgivning.

Fjord Line har rett til å avslutte medlemskap i Fjord Club om det finnes skjellig grunn til mistanke om ulovlig bruk eller misbruk av Fjord Clubs tjenester. For å opprettholde god kvalitet på dataregisteret og følge privat datalovgivning, kan Fjord Line avslutte Fjord Club-medlemskap og slette all personlig informasjon hvis medlemskapet har vært inaktivt i en periode på mer enn 3 år.

Alle opplysninger sikres i henhold til gjeldende sikkerhetskrav i personopplysningsloven § 13. Opplysningene lagres i databaser som er beskyttet med brannmurer, passord og andre tekniske hjelpemidler. Databasene og sikkerhetskopier av disse finnes i låste og bevoktede lokaler og er kun tilgjengelige for særskilt utpekte personer.

Personopplysningene kan ikke lenger knyttes til kunden når kunden har fjernet opplysningene om seg selv fra registeret.

6.4Rett til innsyn

Den registrerte har i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven § 18 rett til å kontrollere hvilke opplysninger om vedkommende som finnes lagret i registeret. En undertegnet begjæring om innsyn skal sendes til Fjord Line AS.