Gå til hovedinnhold Til toppen

– Vi er svært fornøyd med å ha fått til denne avtalen med Jotun. Vi vokser med mer enn 15 prosent i året og fra 1. januar 2020 går vi fra å operere ett til to skip mellom Sandefjord og Strømstad. Vi mener Sandefjord er det klart beste stedet i Vestfold for fergeanløp. Investeringen vi nå skal gjøre på Vindal viser vår langsiktige ambisjon i og for byen, sier Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line.

Store ambisjoner

På tomten på Vindal skal det bygges en grønn havn med kaianlegg, terminalbygning, oppstillingsplasser for privatbiler og nyttekjøretøy og nødvendige servicetilbud. I og rundt eiendommen, som har en størrelse tilsvarende 11 fotballbaner, skal det anlegges grøntområder til glede både for passasjerer og naboer.

– Det er en privilegert situasjon dersom vi får bygge en havn fra grunnen av. Det gir oss mulighet for å bruke den mest moderne teknologien i alle ledd og slik sett få de mest bærekraftige og kundevennlige løsningene som finnes, gitt at nødvendige godkjennelser kommer på plass. Vi er veldig takknemlig for måten publikum i regionen har tatt imot oss på. Nå kan vi bygge en splitter ny havn hvor vi kan gi våre mange lojale kunder et enda bedre produkt, sier Ternblom.

Bidrag i byutviklingen

Kommunen har i flere år signalisert at de ønsker å avvikle fergeanløpet i indre havn og omregulere arealet til bolig, servicetilbud og annen næringsutvikling. Målet er å redusere trafikken og miljøbelastningen i sentrum. Fjord Line mener kommunepolitikerne nå enklere kan realisere planene om å flytte fergehavnen ut av sentrum.

– Vi har tatt signalene fra politikerne, og dette er ett av våre bidrag til byutviklingen i Sandefjord. Havnen på Vindal vil også være tilgjengelig for andre rederier, og vi stiller med åpne armer dersom Color Line ønsker å bruke denne havnen til sin rute mellom Sandefjord og Strømstad. Havnen vil bli organisert som et eget selskap i Fjord Line-konsernet og andre rederier kan kjøpe tjenester av dette havneselskapet på normale og transparente kommersielle vilkår, sier Rickard Ternblom.

Miljøpartnerskap

En del av avtalen mellom Jotun og Fjord Line er et samarbeid om fjerning av de avfallsdeponiene som i dag er på eiendommen. Konsernsjef i Jotun, Morten Fon, er tilfreds med at tomten nå blir ryddet på en trygg og ansvarlig måte, og at området utvikles videre som næringsareal.

– Denne tomten har ligget brakk i mange år, og vært avstengt for publikum. Nå får vi fjernet deponiene en gang for alle, åpnet opp eiendommen og sikret at den blir brukt til verdiskapende aktiviteter og flere arbeidsplasser i Sandefjord. Vi opplever Fjord Line som et langsiktig og profesjonelt rederi, og har hatt god dialog med dem i denne prosessen, sier Fon.

Nå vil Fjord Line umiddelbart opprette dialog med kommunen for å komme i gang med konsekvensutredningen og for å få nødvendige godkjennelser. Havnen vil, dersom planene realiseres, stå klar i god tid før 2025.

Kontakt

Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line, tlf.: +47 952 09 388

Christian Espolin Johnson, Group Communications Director i Jotun, tlf.: +47 976 45 494

Om Fjord Line

Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er i dag Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark med en markedsandel på 20%. Selskapet har fire skip, opererer på fem fergeruter, sysselsetter rundt 700 årsverk og transporterte i 2017 i overkant av 1,3 millioner passasjerer og 65 000 fraktenheter.

Om Jotun

Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker, med 64 selskaper og 40 produksjonsanlegg fordelt på alle kontinent. I tillegg har Jotun agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 100 land. Jotun hadde i 2017 en total omsetning på NOK 16,4 milliarder, og har i dag over 9 800 medarbeidere. Konsernet er organisert med fire segment inndelt i syv regioner. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.

Read in english
Go to press release in english


Publisert: 19. juni 2018 10:36