FJORDCLUB

Om Fjord Line

Om Fjord Line

Fjord Line er et moderne rederi som tilbyr trygg og behagelig transport mellom Norge og EU. Rederiet er i kraftig vekst som følge av ny tonnasje og utvidelser av tilbudet til passasjerer og godstransportører.

I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods, som håndteres av Fjord Lines cargoavdelinger i Norge og Danmark.

Fjord Line ble startet i 1993 og har i dag ca. 600 ansatte, hvorav 175 i landorganisasjonene i Bergen, Stavanger, Egersund, Langesund, Kristiansand og Hirtshals, og 425 sjøansatte på helårsbasis. Bemanningen økes i sommerhalvåret med om lag 150 medarbeidere.

Fjord Line har et obligasjonslån notert på Oslo Børs. Rickard Ternblom har vært Fjord Lines administrerende direktør siden 2015.


Fjord Lines flåte

I juli 2013 ble den første av to nye og miljøvennlige cruiseferger, MS «Stavangerfjord», satt i drift. Søsterskipet MS «Bergensfjord» hadde sin første seiling i mars 2014. Skipene trafikkerer linjene mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals, og mellom Hirtshals og Langesund med daglige avganger året rundt.

20. juni 2014 markerte starten på en ny linje mellom Sandefjord og Strömstad. På denne strekningen seiler en modernisert MS «Oslofjord» to rundturer daglig hele året.

I sommerhalvåret seiler også den hurtiggående katamaranen HSC «Fjord Cat» på ekspresslinjen mellom Kristiansand og Hirtshals.


Fosser frem på grønn gass

MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord er de første og de største cruisefergene i verden som seiler på «single LNG engine», som innebærer at skipene utelukkende drives med flytende naturgass (LNG). Denne miljøsatsingen har gjort at Fjord Line ligger i forkant av nye og strengere utslippsbestemmelser, i tillegg til at miljøgevinsten oppleves som betydelig langs kysten og i de fire havnene cruisefergene anløper.


De fremste miljøgevinstene er:

  • 92% reduksjon av NOx-utslipp
  • 23% reduksjon av drivhusgassutslipp
  • 100% reduksjon i svovelutslipp
  • 98% reduksjon av partikler

Vår historie

Fjord Lines historie skriver seg tilbake til 1993. Gjennom årene har rederiet både hatt god marsjfart og stampet i grov sjø, men seiler nå friskt inn i fremtiden med en moderne flåte.


Danmarkslinjen, Englandslinjen og vekst

Rederiet begynte sitt seileeventyr i 1993 med å trafikkere mellom Norge og Danmark. Den 27. juni starter driften av MS Bergen mellom Norge og Danmark med ruten Bergen – Egersund – Hanstholm. Fem år senere ble det internasjonale rutenettet utvidet til å også inkludere seilinger mellom Vestlandet og Newcastle i England. Overtakelsen av Englandslinjen førte til at Fjord Line ble den eneste aktøren på utenlands cruise- og cargotransport fra Vestlandet, og dette bidro til sterk vekst for selskapet.

3. april 2003 ble MS Fjord Norway døpt og satt i drift, og samme år ble Haugesund ny anløpshavn for selskapet. Med betraktelig økning i kapasiteten ble dette et år der Fjord Line opplevde ytterligere vekst i antall reisende.

 

Tøff konkurranse og eierskifte

Etter å ha opplevd flere år med god vekst og lønnsomhet sto selskapet ovenfor store utfordringer i 2005, da Color Line satte inn MS Prinsesse Ragnhild mellom Vestlandet og Danmark. I 2006 var situasjonen så vanskelig at rederiet valgte å la DFDS overta Englandslinjen for å sikre driften på linjen mellom Vestlandet og Danmark.

Veien ut av motgangen begynte i 2007, da Fjord Line fikk nye eiere. I 2008 fusjonerte Fjord Line og Master Ferries og den hurtiggående katamaranen HSC Fjord Cat ble satt i drift på linjen mellom Kristiansand og Hirtshals. Havnene i Egersund, Haugesund og Hanstholm ble avviklet og fokuset på Vestlandet ble rettet mot ruten Bergen – Stavanger – Hirtshals.

 

Starten på et nytt kapittel

Med nye eiere og ny ledelse ble det besluttet å investere i to store, moderne og miljøvennlige cruiseferger. 14. juli 2013 markerte starten på et nytt kapittel for Fjord Line da det første av de to skipene – MS Stavangerfjord – ble satt i drift. Samme dato ble også rederiets nye rute mellom Langesund og Hirtshals åpnet. Med dette kunne rederiet for første gang tilby transport mellom Norge og Danmark for reisende fra Østlandet.

9. mars 2014 startet det identiske søsterskipet – MS Bergensfjord – sine seilinger, og fra 17. mars 2014 har Fjord Lines cruiseferger seilt med tilnærmet daglige avganger hele året mellom tre havner i Norge og Hirtshals i Danmark.  I tillegg seiler hurtigbåten HSC Fjord Cat opptil flere ganger daglig i sommersesongen mellom Kristiansand og Hirtshals. 

Les mer om MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord

 

Seilinger mellom Sandefjord og Strömstad

Med nye cruiseferger på rutene mellom Bergen – Stavanger – Hirtshals og Langesund – Hirtshals, ble det besluttet at MS Bergensfjord fra 1993 skulle seile på en ny linje mellom Sandefjord og Strömstad. Skipet ble satt i drift den 20. juni 2014 med nytt navn – MS Oslofjord.

For å være best mulig rustet for den nye linjen ble skipet oppgradert og modernisert ved STX-verftet i Raumo i Finland. De fleste lugarene ble fjernet til fordel for store panoramavinduer, fasiliteter av moderne design i topp kvalitet, et stort tax free-område og et rikholdig kafeteria- og restauranttilbud. Utforming av den nye innredningen ble utført av Falkum-Hansen Design, som også var engasjert i planlegging og design av de nye cruisefergene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord.

Les mer om MS Oslofjord

Finansiell informasjon

Her finner du finansiell informasjon om Fjord Line AS samt annen relevant informasjon til investorer.


(06.02.15) Protokoll fra generalforsamling

Signert protokoll ekstraordinær generalforsamling 

 

(30.01.15) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling(19.11.14) Fjord Line AS kvartalsrapport

Fjord Line AS kvartalsrapport per 30. september 2014

 

(03.10.14) Protokoll fra generalforsamling

Signert protokoll ekstraordinær generalforsamling 


(29.09.14) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling


(29.08.14) Fjord Line AS halvårsrapport

Fjord Line AS halvårsrapport per 30.06.2014


(30.06.14) Protokoll fra generalforsamling

Signert generalforsamlingsprotokoll 
Fjord Line AS signert årsregnskap

 

(16.05.14) Fjord Line AS kvartalsrapport

Fjord Line AS kvartalsrapport per 31. mars 2014

 

(29.04.14) Fjord Line AS årsrapport 2013

Fjord Line AS årsrapport 2013


(14.11.13) Fjord Line AS kvartalsrapport

Fjord Line AS kvartalsrapport per 30. september

 

(29.08.13) Halvårsrapport

Halvårsrapport per 30. juni 2013


(03.06.13) Protokoll fra ordinær generalforsamling

Signert generalforsamlingsprotokoll
Årsrapport 

 

(30.05.13) Fjord Line AS kvartalsrapport

Fjord Line AS kvartalsrapport første kvartal 2013

 

(16.05.13) Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generealforsamling
Årsrapport

 

(25.04.13) Fjord Line AS årsrapport 2012

Årsrapport 2012

 

Jobb i Fjord Line

Fjord Line er et vekstkraftig rederi som opererer med fire moderne skip på fire linjer mellom Norge og EU. Med to nye og miljøvennlige cruiseferger i flåten tilbyr vi de reisende markedets beste komfort. Foruten transport av passasjerer og gods satser vi på cruisereiser og kurs og konferanser. Rederiet består av ca. 600 ansatte, hvorav 175 i landorganisasjonene i Bergen, Stavanger, Egersund, Langesund, Kristiansand, Hirtshals, Sandefjord og Strömstad og 425 sjøansatte på helårsbasis. Bemanningen økes i sommerhalvåret med om lag 150 medarbeidere.

Du kan finne stillinger i Danmark og ombord her.