Gå til hovedinnhold Til toppen

Fjord Line er nu sikret en finansiel platform frem til maj 2022 i en omfattende refinansiering, hvor både ejere og långivere har bidraget. Dette er den anden af i alt to refinansieringer på baggrund af pandemien. Refinansieringerne har en samlet likviditetseffekt for Fjord Line i perioden maj 2020 til april 2022 på i alt 950 mio. NOK.

Som led i den seneste refinansiering bidrager ejerne med en ny egenkapital på 50 mio. NOK. I alt har ejerne bidraget med 100 mio. NOK ved de to refinansieringer. Långiverne har primært bidraget gennem udsættelse af afdrag, men har også lempet lånebetingelserne (covenants) for at hjælpe selskabet gennem den krævende tid.

–  Det sidste år har været ekstremt krævende for Fjord Line. De myndighedspålagte rejserestriktioner har gjort det umuligt at opretholde den ordinære drift af vores færgeruter til og fra Norge. Derfor er vi yderst taknemmelige for, at vores ejere og långivere har tillid til, at Fjord Line ikke blot vil komme sig efter krisen, men at selskabet vil være godt rustet til at genoptage driften, når myndighederne ophæver rejserestriktionerne, siger koncernchef Brian Thorsted Hansen.

Fjord Line oplevede et dramatisk fald i omsætning og resultat før skat i 2020. Foreløbige tal viser, at omsætningen for 2020 blev på 729 mio. NOK, et fald i omsætning på 55 %. I enkelte perioder med meget begrænset rejseaktivitet blev omsætningen imidlertid reduceret med 90 % sammenlignet med 2019.

Fjord Line har modtaget 198 mio. NOK i kontantstøtte for perioden marts til oktober. Fjord Line arbejder på at færdigøre ansøgningen for november/december, som forventes at blive i størrelsesordenen 70 mio. NOK. Til trods for dette viser foreløbige regnskabstal et estimeret underskud før skat på omkring 140 mio. NOK for 2020. Uden kontantstøtten ville underskuddet for Fjord Line sandsynligvis have været mere end 400 mio. NOK i 2020. Vi er meget taknemmelige for, at norske myndigheder og politikere samvittighedsfuldt har bidraget til at sikre levedygtige bedrifter og arbejdspladser i en yderst krævende tid. Støtten fra myndighederne var også vigtig for, at vores långivere gik med på den omfattende refinansieringsordning, siger Hansen.

Gennem 2020 har Fjord Line implementeret omfattende effektiviseringer og omkostningsreduktioner. Der er ligeledes gennemført smertefulde, men helt nødvendige bemandingsreduktioner. Bortset fra en kort periode i sommer har tre ud af fire skibe været taget ud af drift. Det sidste skibe har i begrænset omfang fragtet varer til og fra kontinentet.

  • Så snart rejserestriktionerne ophæves ser vi frem til at kunne genoptage driften, siger Hansen

Nøgletal for Fjord Line i 2020 (koncern) – foreløbige tal

(mill. kr.) 2020 2019 endring
Omsetning 729 1613 -884
Resultat før skatt -140 79 -219

Offentliggjort: 26. februar 2021 10:03