Gå til hovedinnhold Til toppen

Rejse- og købsvilkår

Når du bestiller en rejse med Fjord Line, godtager du vores gældende rejse- og købsvilkår. 

Disse vilkår gælder for transport- og cruiserejser. Hvis rejsen også indeholder hotelovernatninger (bortset fra på skibet), er det de generelle vilkår for pakkerejser der gælder. 

versjon 1.0 – 05.05.2020

1.Lovbestemmelse

Disse rejsevilkår (“Rejsevilkårene”) gælder for alle passagerer, der rejser med Fjord Line. Rejsevilkårene udfyldes af norsk ret, herunder Lov af 24. juni 1994 nr. 39 om Søfarten og generelle regler for kompensationsrettigheder, samt international ret, herunder EU-forordning 392/2009 og 1177/2010, så langt disse gælder. For reservationer via Fjord Lines Freightafdeling gælder egne vilkår. 

For Fjord Lines pakkerejser gælder generelle vilkår for pakkerejser, Fjord Line. 

Fjord Lines rejsevilkår er oversat fra norsk til flere sprog. Rejsevilkårene skal tolkes i henhold til norske tolkningsprincipper. Ved modstrid skal den norske version have forrang. 

2.Billetter

2.1Reservation

Pladser bør reserveres i god tid før afrejse. Der kan reserveres plads på www.fjordline.com, ved henvendelse til Fjord Lines kontorer eller via rejsebureau og -agenter. Passagerens fulde navn, fødselsdato, adresse, nationalitet og mobilnummer skal oplyses. Ved reservation til flere personer skal følgende information oplyses for samtlige rejsende: fulde navn, fødselsdato og nationalitet. 

Ved gruppereservation (20 passagerer eller flere) skal en fuldstændig navneliste, inklusive fødselsdato og nationalitet, være hos os senest 4 uger før afrejse eller ved booking, hvis der er mindre end 4 uger til afrejse. Navn på gruppeleder skal tydeligt fremgå ved reservationen. Enhver reservation er bindende, og den som foretager reservationen, er ansvarlig for betaling af hele reservationen. 

Ved reservation af parkeringsplads skal type af bil oplyses (personbil, varebil osv.), registreringsnummer samt total længde og højde (inkl. tagbagage og anhængertræk). Fejl eller mangelfulde oplysninger med hensyn til højde eller længde på køretøj kan medføre, at reservationen annulleres uden, at billetten refunderes. Der er kun mulighed for at oplade køretøj eller tilslutte strøm til autocampere og lignende om bord på «Fjord FSTR».

Vi gør opmærksom på, at når det gælder fragt af større køretøjer på HSC Fjord FSTR, gælder følgende: 

 • Maksimal vægt med single hjul – 9 ton/aksel
 • Maksimal vægt med dobbelt hjul – 13 ton/aksel 

Kunden kan gratis annullere/ændre reservationen inden 24 timer fra reserveringstidspunktet. Denne afbestillingsret gælder ikke, hvis reservationen er foretaget mindre end 48 timer før første afrejse. 

Ved reservation igennem kundecenter via telefon eller ved reservation via billetkontor/check-in påløber der et servicegebyr pr. reservation. Der påløber ikke noget servicegebyr, hvis det ikke er muligt at gennemføre reservationen på www.fjordline.com. 

Passagerer med særlige krav, herunder men ikke begrænset til kørestolsbrugere, blinde, rejsende med førerhund og patienter med ilt skal reservere deres rejse via Fjord Lines kundecenter pr. telefon, se også pkt.  7. 

Køretøj uden chauffør, køretøj, som ikke kan køre, flyttegods, udstillingsmateriale, større mængder bagage, som ikke er til personlig brug osv. skal reserveres via Fjord Line Freight. 

Pris på forskellige afgange kan variere efter sæson. Der kan forekomme ændringer i pris grundet ændrede valutakurser mellem f.eks. NOK, EUR og DKK. Fjord Line er kun ansvarlig for pristilbud, som er bekræftet i form af billet, faktura eller anden skriftlig bekræftelse. Eventuel ændring i pris har ikke tilbagevirkende kraft for billetter, som er reserveret. 

2.2Betaling

Rejsen skal betales fuldt ud ved reservation og skal betales med kreditkort. Ved reservation på internettet eller via telefon er kreditkort eneste gyldige betalingsmåde. Fjord Club-medlemmer kan få tilsendt faktura i henhold til medlemsvilkår ved reservation via telefon. 

Betaling skal være modtaget af Fjord Line, før rejsen starter, evt. skal betaling dokumenteres med kvittering/bekræftelse fra bank. Hvis kvittering ikke kan fremvises, skal rejsen betales på ny ved check-in. I tilfælde hvor betalingsbetingelserne ikke overholdes, har Fjord Line ret til at betragte rejsen som annulleret og eventuelt sælge rejsen til en anden. 

2.2.1Betaling af grupperejser (20 personer eller flere) *

Grupperejser betales fuldt ud ved reservation. 

Hvis det samlede beløb overstiger 10.000 NOK (ca. 10.000 DKK/1340 EUR), kan passageren vælge at betale et depositum på 10 % inden 7 dage fra reservationsdatoen. Udestående beløb forfalder til betaling 30 dage før afrejse. 

* For kursus- og konferencereserveringer gælder egne vilkår. 

2.3Billet

Når betaling er registreret, vil bekræftelse i form af e-billet blive sendt til passagerens oplyste e-mailadresse. Ved forespørgsel sendes bekræftelse også med post mod gebyr på 75 NOK (ca. 75 DKK/10 EUR). 

E-billetten indeholder en opsummering af reservationen. Kunden er selv ansvarlig for at kontrollere, at billetten er i overensstemmelse med ønsket reservation. 

Ubenyttede billetter refunderes ikke. Se i øvrigt punkt 3 for afbestillingsregler. 

2.4Gavekort

Det er ikke tilladt at videresælge gavekort fra Fjord Line. 

3.Ændring og afbestilling af rejse

Hvis du har behov for at ændre eller afbestille rejsen, skal du kontakte Fjord Lines kundecenter på telefon +45 97 96 30 00 inden for normale åbningstider. Hav dit bookingnummer klar for den aktuelle rejse ved henvendelsen. 

Hvis du udebliver fra rejsen uden at have meldt fra til Fjord Line, vil hele rejsen blive annulleret uden refusion. Hvis der er reserveret tur/retur, bliver også denne automatisk annulleret. 

Ved lukket kundecenter sendes en mail til info@fjordline.com – du vil da beholde dine rettigheder. Man skal ringe ind til kundecentret i åbningstiden med ændringer, som medfører et gebyr/en difference. 

3.1Transport og cruise

Ved endring av cruise- eller transportbillett påløper administrasjonsgebyr. Ved endring av billett beregnes gebyret per endring. Ved avbestilling påløper avbestillingsgebyr (% av billettpris):

3.1.1Cruise- og økonomibillet

Ved ændring af cruise- eller transportbillet påløber der et administrationsgebyr. Ved ændring af billet beregnes gebyret pr. ændring.

Ved afbestilling påløber afbestillingsgebyr (% af billetpris): 

 • Ændring af rejsedato/tidspunkt: NOK 600 (ca. DKK 600/EUR 80) 
 • Ændring af navn: NOK 200 (ca. DKK 200/EUR 27) 
 • Ændring og videresendelse af registreringsnummer på bil: NOK 30 (ca. DKK 30/EUR 4) 
 • Afbestilling: 100 % 
 • Udeblivelse: 100 % 

Hvis en ændring fører til en lavere pris end den oprindelige rejse, refunderes denne difference ikke. Ændres rejsen til en dyrere afgang eller kahyt, betales denne difference. 

Kunden kan gratis afbestille/ændre reservationen inden 24 timer fra reserveringstidspunktet. Denne afbestillingsret gælder ikke, hvis reservationen er foretaget mindre end 48 timer før første afrejse. 

3.1.2Flex-billet

Ved ændring og afbestilling af billet påløber følgende gebyr (% af billetpris): 

 • Ændring af rejsen:
  • Indtil 24 timer før afrejse*: Intet gebyr
 • Afbestilling af rejsen:
  • Frem til 14 dage før afrejse: Intet gebyr
  • 14 dage til 24 timer før afrejse: 25 %
  • Mindre end 24 timer før afrejse*: 100 %
 • Udeblivelse: 100 %

Hvis en ændring fører til en lavere pris end den oprindelige rejse, refunderes denne difference ikke. Ændres rejsen til en dyrere afgang, kahyt, etc. betales denne difference. *Ændring mindre end 24 timer før afrejse betragtes som afbestilling.

3.1.3Indenrigs Bergen–Stavanger–Bergen

Ved ændring af indenrigsbillet påløber administrationsgebyr. Ved ændring af billet beregnes gebyret pr. ændring.

Ved ændring og afbestilling af billet påløber afbestillingsgebyr (% af billetpris): 

 • Ændring af rejsedato/tidspunkt: NOK 100 (ca. DKK 98/EUR 14) 
 • Ændring og videresendelse af registreringsnummer på bil: NOK 30 (ca. DKK 30/EUR 4) 
 • Afbestilling: 100 % 
 • Udeblivelse: 100 % 

Hvis en ændring fører til en lavere pris end den oprindelige rejse, refunderes denne difference ikke. Ændres rejsen til en dyrere afgang eller kahyt, betales denne difference.  

Kunden kan gratis afbestille/ændre reservationen inden 24 timer fra reserveringstidspunktet. Denne afbestillingsret gælder ikke, hvis reservationen er foretaget mindre end 48 timer før første afrejse. 

3.2Grupperejser (20 passagerer eller flere) *

Ved afbestilling påløber følgende afbestillingsgebyr (% af billetpris): 

 • Afbestilling mere end 30 dage før afrejse**: Intet gebyr 
 • Afbestilling 30-15 dage før afrejse**: 25 % 
 • Afbestilling 14-7 dage før afrejse**: 50 % 
 • Afbestilling mindre end 7 dage før afrejse: 100 % 
 • Udeblivelse: 100 % 

* Gælder ikke for turoperatører eller agenter 

* For kursus- og konferencereserveringer gælder egne vilkår. 

**Passager opkræves i tillæg et refusionsgebyr på 100 NOK per booking. 

3.3Afbestillingsforsikring i tilfælde af sygdom

Fjord Line anbefaler alle passagerer at tegne en frivillig aflysningsbeskyttelse i tilfælde af sygdom til 150 NOK (150 DKK/20 EUR) pr. passager. Aflysningsbeskyttelsen skal bestilles sammen med rejsen. 

Aflysningsbeskyttelsen giver ret til at afbestille rejsen, hvis der indtræffer uventet og alvorlig sygdom, ulykkesskader eller død hos den rejsende selv, i den rejsendes husstand eller nærmeste familie, som hindrer eller gør det uforsvarligt for den rejsende at gennemføre rejsen. Som nær familie regner vi ægtefælle/samlever, søskende, børn, forældre, bedsteforældre, børnebørn, svigerforældre, svigersøskende og svigerbørn. Retten til afbestilling gælder også, når hindring som nævnt rammer en person blandt den rejsendes personlige rejsevenner, og det er urimeligt at kræve, at rejsen skal gennemføres uden at vedkommende er med. 

Aflysning skal meddeles Fjord Line inden afgangstidspunktet til vores kundecenter på telefon +45 97 96 30 00 inden for normale åbningstider. Ved lukket kundecenter kan man sende en mail til info@fjordline.com – man vil da beholde sine rettigheder. 

For at modtage tilbagebetaling fra Fjord Line under aflysningsbeskyttelsen skal den rejsende så hurtigt som muligt sende en meddelelse til Fjord Line, hvor årsag til aflysningen dokumenteres, herunder fremlæggelse af lægeerklæring. Meddelelsen skal markeres med bookingnummer. Aflysningsbeskyttelsen giver den rejsende ret til tilbagebetaling af indbetalte beløb for den afbestilte rejse, med fradrag af prisen for aflysningsbeskyttelsen. 

Hvis den rejsende har købt et alternativ, hvor rejsens pris er baseret på, at en eller flere personer bor på samme værelse, lejlighed eller kahyt, vil aflysningsbeskyttelsen omfatte de tillæg, som ellers ville påløbe som følge af, at den rejsende ikke kan gennemføre rejsen. Fjord Line har i sådanne tilfælde ret til at flytte de resterende personer på reservationen til en anden og mindre indkvartering end oprindeligt reserveret. 

Der opfordres til at have gyldig rejseforsikring. Hvis en sådan ikke foreligger, er det nødvendigt at medbringe EU-sygesikringskort på rejser uden for Norge. 

4.Kahyt

Det er obligatorisk at reservere kahyt (evt. liggestol, hvor det er tilgængeligt) på natsejladser. Vi gør opmærksom på, at kahytten skal forlades nogle timer før ankomst på enkelte sejladser. Tidspunktet bliver annonceret om bord. 

På rejser med overnatning om bord skal voksne og børn over 4 år have deres egen seng. Fjord Line anbefaler ikke liggestol til børn under 12 år. Ekstra madrasser i kahytten er ikke tilladt. Et begrænset antal kahytter har plads til babyseng. Kontakt vores kundecenter for mere information. 

Hos Fjord Line kan der forekomme overbooking af kahytter. Overbooking løses om bord ved økonomisk kompensation til a) den, som er ramt/skadelidte eller b) passagerer, som giver afkald på deres kahyt. 

5.Aldersgrænse

Aldersgrænse gælder rejsende uden følge af forælder/værge. 

Som forælder/værge regnes voksen person over 25 år, som rejser i forældres sted, og som påtager sig ansvaret for en person(er) under aldersgrænsen. 

Der skal være minimum 1 forælder/værge pr. 5 børn/unge på et cruise og minimum 1 forælder/værge pr. 10 børn/unge på transport. Forælder/værge skal senest 2 dage før indlevere en færdig udfyldt værgeformular. Værgeformular fås ved henvendelse til Fjord Lines bookingkontor eller kan downloades her. 

Transport
Linje Aldersgrænse
Hirtshals–Stavanger–Bergen 18 år
Hirtshals–Kristiansand 16 år
Bergen–Stavanger (Indenrigs) 16 år
Stavanger–Bergen (Indenrigs) 16 år
Hotelpakker
Linje Aldersgrænse
Hirtshals–Stavanger–Bergen 18 år
Hirtshals–Kristiansand 18 år
Cruise/Dagstur
Linje Aldersgrænse
Hirtshals–Stavanger–Bergen 18 år
Hirtshals–Kristiansand 16 år

6.Fremmøde check-in

For udenrigsrejse: 

 • Fremmøde skal ske senest 60 minutter før afgang. 

For indenrigsrejse Bergen–Stavanger og Stavanger–Bergen: 

 • Fremmøde skal ske senest 30 minutter før afgang med forudbestilt billet.
 • Fremmøde skal ske senest 60 minutter før afgang uden forudbestilt billet.

For rejse med Fjord FSTR, Hirtshals–Kristiansand: 

 • Fremmøde skal ske senest 60 minutter før afgang. 

Fjord Line forbeholder sig retten til at afvise passagerer, som kommer for sent til at kunne præsentere sig for personalet ved check-in-skranken inden angivet frist for check-in. Fjord Line refunderer ikke betalt billet ved for sent fremmøde. 

7.Rejsende med særlige krav

Af hensyn til sikkerheden skal rejsende med særlige krav, eller som selv skal have ledsager med, oplyse herom ved reservation af rejsen. Ledsager rejser gratis. Det er også vigtigt at oplyse om behovet for hjælp ved en eventuel nødsituation. 

Reservation for rejsende med særlige krav skal foretages via vores kundecenter på telefon +45 97 96 30 00. 

I løbet af rejsen bedes den rejsende tage kontakt til personalet om bord, hvis vedkommende ønsker information om sikkerhed eller skibet generelt. 

Patienter med ilt 

Patienter, som rejser med iltbeholder, skal have en ledsager med for at rejse med vores skibe. Ledsager rejser gratis. Skibets kaptajn skal gøres bekendt med placeringen af iltbeholderen i tilfælde af brand. 

Fører- og servicehund 

Førerhund eller servicehund, som er trænet til at udføre opgaver for blinde, stærkt svagsynede eller som er til emotionel eller psykisk støtte, kan medbringes gratis på vores skib. Erklæring fra læge eller psykiater, som understøtter behovet for hjælp, skal kunne fremvises ved check-in og følge hunden på rejsen. 

Rejsende med førerhund eller servicehund har mulighed for at have hunden i udvalgte kahyttyper. Hunden kan opholde sig på gulvet i de fleste fællesområder om bord. Rejsen bør reserveres i god tid før afrejse, da der er et begrænset antal pladser til rådighed. Luftning af hunden undervejs aftales med personalet om bord. Vi henstiller til den rejsende om at udvise hensyn til eventuelle allergikere om bord. 

Kørestolsbrugere med køretøj 

Hvis man på grund af kørestol har behov for mere plads end bilens længde og parkering i nærheden af elevator på bildækket, skal der oplyses herom ved både booking og check-in. For at sikre bedst mulig tilrettelægning bør man møde op i terminalen senest 90 minutter før afgang. 

Klapvogn i bil 

Hvis man har behov for at benytte klapvogn om bord på vores skibe, skal der oplyses herom ved check-in. For at sikre bedst mulig tilrettelægning og placering på bildækket bør man møde op i terminalen senest 90 minutter før afgang.

8.Identifikationspapirer

Den rejsende er selv ansvarlig for eventuelle udgifter, hvis indrejsetilladelsen ikke bliver givet i destinationslandet på grund af for eksempel manglende rejsepapirer, pas og legitimation. Dette gælder også udgifter i forbindelse med returrejse. Gyldig legitimation skal medbringes i fysisk form for alle rejsende. Legitimationen skal stemme overens med det navn, der er opgivet på billetterne (gælder indenrigs- og udenrigsrejse).

Vigtigt: Alle rejsende skal, ud over gyldigt rejsedokument, medbringe gyldig legitimation i fysisk form.

Myndighederne har fra 2015 indført 100 % ID-tjek ved indrejse til Norge. Følgende krav gælder: 

Nordiske statsborgere over 18 år samt børn der sejler uden en forælder skal medbringe gyldig legitimation med billede (pas, fysisk kørekort eller bankkort med billede). Børn, som rejser med egne forældre, behøver ikke at medbringe legitimation. 

Schengen-borgere: 

Passagerer fra Schengen skal medbringe enten nationalt ID-kort eller pas. Det gælder også for børn under 18 år, også når disse sejler med sine forældre.

Ikke-Schengen-borgere: 

Passagerer fra lande uden for Schengen eller Skandinavien skal medbringe pas og eventuelt visum for indrejse til Norge. Det gælder også for børn under 18 år, også når disse sejler med sine forældre.

Den rejsende er selv ansvarlig for at medbringe de nødvendige rejsedokumenter, herunder men ikke begrænset til identifikationspapirer og/eller indrejsetilladelser. Ved manglende rejsedokumenter anses rejsen som udeblivelse, og billetten refunderes ikke. 

Køretøjet skal have kendingsbogstav(er). Internationalt forsikringsbevis bør medbringes både for køretøj og passager. 

9.Transport af levende dyr

Transport af levende dyr sker på ejers ansvar og risiko. Vær opmærksom på, at Norge og de fleste andre lande i Europa, har helt specielle bestemmelser, når det gælder indførsel af levende dyr. For yderligere information og ansøgningsskema bedes du kontakte en dyrlæge eller Fødevaretilsynet. 

Det er tilladt at transportere små dyr. Der er tilladt at medbringe tre dyr pr. booking. Kæledyr skal opholde sig i bilen eller i på forhånd bestilt kennel/hundeopbevaring, hvor dette er tilgængeligt. Tilsyn på overfarten aftales med besætning om bord. Dyr må ikke tages med i fællesområder eller kahytter med undtagelse af fører-/ledsagerhund. 

Fragt af hest samt hestekøretøj skal reserveres via kundecenter på telefon +45 97 96 30 00. Både ved afrejse- og ankomsthavn skal personer, som rejser med hest, henvende sig hos Fjord Line Freight for at fremvise papirer og blive registreret på fragtlisten. Et gebyr på ca. 400 NOK vil her forekomme. Fjord Line Freight skal kontaktes på forhånd, hvis der ønskes hjælp med udarbejdelse af toldpapirer.

Vigtig information til dig, der skal have hund eller kat med til Norge fra land indenfor EU/EØS: Hund eller kat med til Norge fra land indenfor EU- DA

 

10.Bagage/rejsegods

Rejsegods på op til 50 kg eller en halv kubikmeter, som under rejsen skal opbevares i eventuelt køretøj, kan medbringes gratis. Møbler, kasser, større kufferter m.m., som ikke opbevares i køretøjet, anses som last, og der skal betales fragt i henhold til tarif. Fjord Line Freight skal kontaktes for sådant rejsegods.  

I forhold til penge, værdipapirer og andre værdigenstande, som guld, sølv, juveler, smykker, kunstgenstande med videre, er Fjord Line ikke ansvarlig, medmindre disse er modtaget af Fjord Line til opbevaring. 

Skydevåben, ammunition, sprængstof, elektronisk affald eller andet farligt gods er ikke tilladt at medbringe om bord, uden at Fjord Line på forhånd har givet skriftligt samtykke. Farligt gods skal være korrekt mærket. Det samme gælder transporterende køretøj. Fund af eventuelle forbudte genstande vil blive beslaglagt. 

Den enkelte chauffør er ansvarlig for, at køretøjet bliver parkeret på den anviste plads på skibet, sikret med håndbremse. Bilen skal sættes i laveste gear, alarm slås fra og bilen låses. Brud herpå medfører erstatningsansvar for chaufføren ved eventuelt tab eller skade. 

Regler for rejse med bagage/rejsegods indenrigs 

Håndbagage 

Som rejsende må du medbringe et styk håndbagage i fællesområderne på skibet. Maks. størrelse 55 x 40 x 23 cm. Maks. totalvægt: 15 kg. Du har også mulighed for at tage en ekstra ejendel med. Dette kan for eksempel være en lille håndtaske eller en lille laptop-taske. Maks. 25 x 33 x 20 cm. 

Beskadiget bagage 

Er din bagage blevet beskadiget på overfarten? Så skal du vise skaden til Fjord Lines repræsentant på terminalen samt kvittering for indleveret bagage og rejsedokument. Afhængigt af, hvilken type skade din bagage har, reparerer vi den eller giver dig erstatning for det, bagagen var værd på skadestidspunktet. 

Transportforholdene gør, at det ikke er usædvanligt med ridser, mærker, buler og andre småskader på bagagen. Fjord Line forudsætter, at du som gæst, er indforstået med, at vi ikke kan være ansvarlige for at erstatte almindelig slitage. Hvis indholdet i din bagage er skadet (uden at der er skader på ydersiden af bagagen), anbefaler vi at tage kontakt til dit forsikringsselskab. 

Udlevering af bagage
Ved ankomstterminal. 

11.Forsinkelse og aflysning

I henhold til EU-forordning 1177/2010 har passagerer visse rettigheder ved aflysning og forsinkelse. Der gøres opmærksom på, at der findes en række undtagelser fra disse rettigheder, herunder blandt andet, hvis forsinkelsen eller aflysningen skyldes vejrforhold. Den enkelte passagers rettigheder vil blive vurderet for hvert enkelt tilfælde, og dette punkt giver kun en generel oversigt over, hvilke rettigheder der kan gælde.  

Forsinket eller aflyst afgang 

Ved forsinkelser og aflysning skal passageren modtage information så hurtigt som muligt. Fjord Line tilstræber, at alle berørte passagerer skal modtage information senest inden 30 minutter efter planlagt fartplan. Passageren skal også modtage information om forventet ankomst- og afgangstid, så snart oplysningerne er tilgængelige. 

Ved aflysning eller forsinkelse med mere end 90 minutter i forhold til fartplan skal Fjord Line skaffe de rejsende snacks, mad eller forfriskninger, som står i rimeligt forhold til ventetiden, og som kan skaffes på rimelige vilkår.  

Ved aflyst afgang, eller hvis afrejse fra havneterminalen er forsinket med mere end 90 minutter, kan passageren vælge mellem at fortsætte rejsen, aflyse rejsen mod refusion af betalt billetpris eller ombooking af billetten. Ved aflysning af billet skal passageren, hvor relevant, tilbydes gratis retur til rejsens afrejsested i henhold til billet. Ombooking af billet skal ske til næste ledige afgang på tilsvarende rejsebetingelser. Dette gælder ikke, hvis Fjord Line kan dokumentere, at driftsafbruddet eller forsinkelsen skyldes vejrforhold, som kan sætte skibets sikkerhed i fare. 

Forsinket ankomst 

Ved forsinket ankomst til endelig destination i henhold til benyttet billet kan passageren kræve refusion af dele af betalt billet. Ved enkeltbillet beregnes refusionen ud fra faktisk betalt billetpris for rejsen. Ved returrejse-cruise beregnes refusionen ud fra 50 % af betalt billetpris for rejsen. 

Kompensation beregnes ud fra pris betalt for person, køretøj og kahyt. 

25 % refusion af betalt billetpris ved forsinkelse på mindst: 

 • 1 time, hvor overfarten varer op til 4 timer 
 • 2 timer, hvor overfarten varer mere end 4 timer, men under 8 timer 
 • 3 timer, hvor overfarten varer mere end 8 timer, men under 24 timer 
 • 6 timer, hvor overfarten varer mere end 24 timer 

Ved forsinkelse, som overstiger det dobbelte af ovennævnte tider, vil 50 % af billetprisen blive refunderet.  

Kompensation gives ikke, hvis Fjord Line kan dokumentere, at driftsafbruddet eller forsinkelsen skyldes vejrforhold, som kan sætte skibets sikkerhed i fare, eller som med rimelige tiltag ikke kunne have været undgået. 

12.Ansvar for tab eller skade

I forhold til passageransvar opererer Fjord Line i henhold til Søfartsloven kap. 15 og EU-forordning 392/2009. Fjord Line forpligter sig til at erstatte tab, som voldes ved, at en passager dør eller kommer til skade ved maritim hændelse, herunder forlis, sammenstød, stranding, eksplosion, brand eller fejl ved skibet. Fjord Lines ansvar er begrænset til højst 250.000 SDR pr. passager. Skyldes den maritime hændelse fejl eller forsømmelser fra Fjord Lines side, er ansvarsgrænsen begrænset til højst 400.000 SDR pr. passager. 

Fjord Line forpligter sig til at erstatte tab, som voldes ved, at en passager dør eller kommer til skade på grund af hændelser under befordring, som skyldes fejl eller forsømmelser fra Fjord Lines side. Tilsvarende gælder for tab, som voldes ved forsinkelse med befordringen af passagerer. Fjord Lines ansvar er begrænset til højst 400.000 SDR pr. passager. Ved tab, som skyldes forsinkelse, er Fjord Lines ansvar begrænset til 4.694 SDR pr. passager. 

Fjord Lines ansvar som følge af at rejsegods er gået tabt, blevet beskadiget eller forsinket, er begrænset til højst: 

 1. 2.250 SDR pr. passager for tab, som gælder håndbagage
 2. 6.750 SDR pr. passager for tab, som gælder værdisager modtaget til opbevaring i sikkerhed
 3. 12.700 SDR pr. køretøj inkluderet eventuel anhænger og al bagage, som er fragtet i eller på køretøjet
 4. 3.375 SDR pr. passager for tab, som gælder andet rejsegods

Hvor Fjord Line pålægges erstatningsansvar har selskabet ret til at lave fradrag i det påløbne beløb med op til: 

 1. 330 SDR pr. køretøj ved skade på køretøj
 2. 149 SDR pr. passager ved tab eller skade på andet rejsegods
 3. 20 SDR pr. passager ved tab, som skyldes forsinkelse

SDR (Special Drawing Rights) er en børsnoteret valuta, hvor den til enhver tid gældende værdi bliver grundlagt på. 

Fjord Line er ikke ansvarlig for skade på person eller tab af liv, som indtræder i tiden, før passageren er gået om bord på skibet, eller efter passageren er gået i land. Tilsvarende er Fjord Line ikke ansvarlig for forsinkelser, som opstår før passageren er gået om bord på skibet, eller efter passageren er gået i land. Fjord Line er uden ansvar for gods i tiden før, godset er bragt om bord på skibet, og efter godset er bragt i land. Fjord Line er ikke ansvarlig for tab eller skade, som skyldes passageren selv eller tredjeperson. Fjord Line er heller ikke ansvarlig for forhold uden for Fjord Lines kontrol. 

Udover det, der fremkommer af Rejsevilkårene, forbeholder Fjord Line sig retten til at gøre de ansvarsbegrænsninger, der til enhver tid følger af gældende ret, gældende. 

Den rejsende er erstatningspligtig for tab, skade eller hærværk forvoldt af den rejsende selv eller nogen, den rejsende er ansvarlig for. 

13.Reservationsbetingelser

Fjord Line forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte priser og tider, samt retten til pristillæg som følge af ændringer i valutakurser, omkostninger for bunkergas eller pålagte skatter og afgifter fra staten. Fjord Line forbeholder sig også retten til ændringer i ruteplanen og rejseruten for Fjord Lines skibe. 

Fjord Line forbeholder sig ret til, om nødvendigt, at aflyse en hvilken som helst sejlads mod refusion af betalt billetpris eller ændring til næste ledige afgang, samt til at erstatte et hvilket som helst skib beskrevet på billetten og/eller på hjemmesider med et andet. 

14.Sikkerhed

Enhver passager forpligter sig til at rette sig efter ordens- og sikkerhedsforskrifter om bord på skibet. 

Af sikkerhedsmæssige grunde kan passagerer, bagage og køretøj gennemsøges, før ombordstigning tillades. Hvis dette nægtes, kan passageren afvises uden refusion af betalt billet. Fjord Line har ret til at afvise berusede/påvirkede personer. Sådanne tilfælde bliver behandlet som afbestilling. 

Fjord Line kan tage personer, som udgør en fare eller er til grov gene for medpassagerer under overfarten, i forvaring. Passagerer, som skader rederiets ejendom eller påfører rederiet ansvar over for medpassagerer, vil blive holdt ansvarlig for sådanne tab. 

Fjord Line har ret til at afvise passagerer under ombordstigning eller sætte passagerer i land under rejsen, hvis passageren efter kaptajnens vurdering er uegnet til sørejsen eller kan være til fare for egen eller andres sikkerhed. Hvis man bliver sat i land eller afvist ved ombordstigning, gives der ingen refusion af betalt billet. 

15.Mistede ejendele

Personlige effekter fundet om bord bliver opbevaret i 1 måned ved vores billetkontor i Stavanger og Kristiansand. Fjord Line tager ikke ansvar for sådanne genstande. Fjord Line opbevarer ikke pas og kreditkort, disse bliver sendt til politi eller bank. Efter 1 måned overføres værdisager til politiet i Rogaland politidistrikt, andre mistede ejendele kasseres eller leveres til Fretex. 

16.Klage

Ved opstået tab af eller skade på rejsegods skal passageren give skriftlig meddelelse til Fjord Line uden unødig forsinkelse efter, at passageren er blevet bekendt med eller burde have været blevet bekendt med de omstændigheder, som begrunder et eventuelt erstatningskrav:  

 1. For håndbagage: før eller i forbindelse med, at passageren går i land
 2. For alt andet rejsegods (herunder køretøj): før eller i forbindelse med udlevering af denne og før, der køres i land. 

Hvis disse bestemmelser ikke opfyldes, anses al rejsegods for at være i ubeskadiget stand, når passageren går/kører i land, og vil resultere i bortfald af passagerens ret til en eventuel erstatning, medmindre andet er bevist.  

Ovennævnte krav om skriftlig meddelelse vil være opfyldt, hvis passagerrejsegods har været genstand for fælles kontrol eller inspektion under passagerens ophold om bord på skibet, og forholdet på behørig vis er blevet rapporteret på skibets tabs-/skaderapporteringsformular.  

Der gøres opmærksom på, at skibets rapporteringsformular kun er en registrering af opstået tab og/eller skaden om bord på skibet og ikke tager stilling til et eventuelt ansvarsforhold.  

Krav om erstatning skal ske skriftligt via brev eller på e-mail: info@fjordline.com og senest 2 måneder efter den berørte afgang. Kopi af billet og anden relevant dokumentation skal vedlægges.  

Transportklagenævnet 

Hvis du ikke er enig med Fjord Lines konklusion af en sagsbehandling, kan du sende din sag til Transportklagenævnet. Nævnet behandler klager for rederier, rejsebureauer og havne. For passagerer er klagebehandlingen gratis. 

Klager sendes via hjemmesiden til Norsk ReiselivsForum, som er sekretariatet for Transportklagenævnet og Pakkerejseankenævnet. Sagen skal være nævnet i hænde inden et år efter, at kunden har fremsat skriftlig reklamation til Fjord Line AS. For mere information bedes du kontakte nævnet på telefon +47 22 54 60 00 eller se https://reiselivsforum.no/. 

17.Tvistløsning

Enhver tvist og/eller ethvert krav, som opstår på grundlag af transportaftalen, er underlagt Rejsevilkårene og norsk ret. Enhver tvist skal afgøres ved søgsmål mod Fjord Line AS, Postboks 513, 4379 EgersundDalane tingrett skal anses som vedtaget værneting i sagen.