Gå til hovedinnhold Til toppen

Vi seiler på miljøvennlig naturgass

Fjord Line er stolte over at søsterskipene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord er de første og største cruisefergene i verden som seiler på miljøvennlig naturgass. 

Søsterskipene MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord drives frem av den miljøvennlige naturgassen LNG. Denne innovative teknologien fører med seg betydelige miljøgevinster. Eksosen fra LNG-motorene om bord er helt fri for svovel og sot, og avgir derfor ikke synlig røyk. Co2-utslippene er 20 til 25 prosent lavere enn fra dieselmotorer, og utslipp av mononitrogenoksid (NOx) er redusert med hele 92 prosent.

Den miljøvennlige teknologien fører dessuten til betydelig mindre støy enn det som er vanlig fra store dieselmotorer. Dette setter selvsagt både omgivelsene våre og ørene dine pris på.

Den nye og miljøvennlige teknologien ga søsterskipene høyest score i miljøskipsindeksen (Environmental Ship Index – ESI) i 2015. Dette skjedde i konkurranse med rundt 3200 andre skip. I juni 2013 ble Fjord Line tildelt pris for energieffektivitet. Dette er vi selvsagt svært stolte av.

I forkant med eget moderne LNG-anlegg

Vi ønsker selvsagt å være i forkant av fremtidige utslippsbestemmelser. Dette er en av årsakene til at vi i mars 2015 tok i bruk et av verdens mest moderne drivstoffanlegg i Risavika havn utenfor Stavanger. Systemet er bygd opp av et 650 meter langt underjordisk rør som frakter det grønne drivstoffet fra fabrikk, via terminalen i Risavika, og inn i skipene. Fjord Line er faktisk det første fergerederiet i Europa til å forsyne skipene sine med LNG på denne måten.

Eget kraftverk om bord

Ved at spillvarme fra eksosgassen omdannes til dampgenerert energi, produserer søsterskipene sin egen elektrisitet. På denne måten får MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord dekket sine behov for strøm til lugarer og fellesområder, og alt dette takket være strøm som neppe kan bli mer kortreist!

De fremste miljøgevinstene med LNG i forhold til tungolje er:

  • 92 prosent reduksjon av NOx-utslipp
  • 23 prosent reduksjon av drivhusgassutslipp
  • 100 prosent reduksjon i svovelutslipp
  • 98 prosent reduksjon av partikler