Gå til hovedinnhold Til toppen

Fjord Club algemene voorwaarden

Fjord Line kan de algemene voorwaarden voor Fjord Club wijzigen. Bijvoorbeeld door veranderingen in de geldende wetten en reglementen of wijzigingen in onze diensten. Controleer daarom regelmatig de algemene voorwaarden.

1.Over Fjord Club

De algemene voorwaarden van Fjord Club zijn vanuit het Noors in meerdere talen vertaald. De voorwaarden dienen in overeenstemming met de Noorse wetgeving te worden geïnterpreteerd. In het geval van een conflict of onenigheid, is de Noorse versie van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Noorse wetgeving.

Fjord Club is onze manier om onze waardering voor onze klanten te tonen. Als Fjord Club-lid verdient u bonuspunten die voor toekomstige reizen en diensten met Fjord Line kunnen worden gebruikt. Tevens ontvangt u exclusieve ledenaanbiedingen, uitnodigingen en informatie over de dingen die u het meest interesseren in Fjord Line.

Het lidmaatschap is gratis, staat open voor iedereen ouder dan 18 jaar en is niet-overdraagbaar.

1.1Fjord Club Premium

Fjord Club Premium-leden ontvangen exclusieve voordelen. Het Fjord Club Premium-lidmaatschap kost €18 voor 12 maanden. Het lidmaatschap gaat in zodra de betaling van de lidmaatschapsgelden is ontvangen.

1.2Fjord Club Ambassador

Fjord Club Ambassador-leden krijgen toegang tot exclusieve voordelen en Fjord Club Premium-leden kunnen upgraden naar Fjord Club Ambassador wanneer zij 1000 punten verdienen in 12 maanden. Het Fjord Club Ambassador-lidmaatschap is voor 12 maanden zodra het Fjord Club Premium-lidmaatschap is betaald.

2.Lidmaatschap activeren

Wanneer u lid wordt, zullen we u vragen om wat informatie over uzelf te verstrekken, zodat wij u een optimale service kunnen bieden. Om uw lidmaatschap te verifiëren en te activeren, kunt u onze e-mail/sms beantwoorden om de door u verstrekte informatie te bevestigen.

Zodra uw lidmaatschap is geactiveerd, ontvangt u lidmaatschapsvoordelen door uw Fjord Club-lidmaatschapsgegevens op te geven wanneer u een boeking maakt. Om aan boord van de voordelen te kunnen genieten, hoeft u zich alleen maar als lid te identificeren door uw Fjord Club-lidmaatschapskaart te tonen.

3.Wijziging van contactinformatie

Indien uw contactgegevens veranderen, of u wilt informatie in uw profiel wijzigen, dan kunt u eenvoudig inloggen op Mijn Fjord Club op fjordline.com. Zorg ervoor dat u deze informatie up-to-date houdt.

4.Beëindiging van lidmaatschap

U kunt uw Fjord Club-lidmaatschap op elk moment opzeggen door te bellen met Fjord Line op (+47) 51 46 40 99. Uw lidmaatschapsbijdrage zal niet worden gerestitueerd indien u uw Fjord Club-lidmaatschap meer dan 14 dagen nadat u lid bent geworden beëindigt en informatie over het lidmaatschap hebt ontvangen, inclusief de informatie die vereist is in overeenstemming met Sectie 8 van de (Noorse) Annuleringswet, vgl. Sectie 11 (lid 1) van de Annuleringswet.

Wanneer u zich registreert als lid van Fjord Club, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke en contactgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Sectie 8 en 9 van de (Noorse) Wet op persoonsgegevens en de hierboven gespecificeerde lidmaatschapsregels, en stemt u tevens in met het ontvangen van e-mail, sms en post van Fjord Line. Na het intrekken van de toestemming voor het ontvangen van sms, e-mail en post zal onze database binnen 24 uur aangepast worden.

5.Bonuspunten verdienen en uitgeven

Leden verdienen punten wanneer ze reizen met Fjord Line voor trips die direct via Fjord Line of op fjordline.com worden geboekt.

Zodra u uw trip heeft voltooid, kunt u uw puntensaldo bekijken op Mijn Fjord Club.
Bij het maken van een boeking of het doen van een aankoop dient uw Fjord Club-lidmaatschap te worden vermeld. Het lid dat de boeking maakt of de aankoop doet verdient alle punten voor de reis/aankoop.

Toegekende punten voor reizen en hutten, minus belastingen en toeslagen. Punten worden niet toegekend voor aanvullende producten of reizen die geheel of gedeeltelijk met punten zijn betaald. Punten worden niet toegekend voor reizen die betaald zijn met gift vouchers/gratis tickets.

Punten worden toegekend voor de aankoop van geselecteerde producten aan boord op bepaalde lijnen.

Leden kunnen (gedeeltelijk) betalen met verdiende punten voor een beperkt aantal plaatsen op geselecteerde reizen.

Bonuspunten moeten worden gebruikt binnen twee jaar na de datum waarop ze zijn verdiend. Verdiende punten worden niet bijgeschreven als uw lidmaatschap wordt beëindigd.

Fjord Line wijst alle verantwoordelijkheid af voor de belastingverplichtingen van de individuele leden in verband met verdiende bonuspunten met Fjord Line.

6.Verwerking van persoonlijke gegevens in Fjord Club

In overeenstemming met de Wet op persoonsgegevens (Secties 8, 9 en 11, etc.)

Informatie over gegevensverwerking:

Fjord Line AS
Postboks 513
4379 Egersund
Noorwegen

De procesnaam is Fjord Club-lidmaatschapsregister. Voor vragen over het register kunt u Fjord Line bellen op (+47) 51 46 40 99.

6.1Doel van de gegevensverwerking

Persoonlijke gegevens die in verband met deze verwerking worden verzameld, worden gebruikt voor marketingdoeleinden en het verlenen van klantenservice. Persoonlijke informatie zal alleen worden gebruikt in overeenstemming met de vereisten van de Wet op persoonsgegevens, waaronder het onderhouden, handhaven, beheren en ontwikkelen van de klantrelatie.

Informatie die wordt verzameld, wordt alleen gebruikt voor implementatie en planning in overeenstemming met de verplichtingen die Fjord Line en de partners van Fjord Line hebben jegens hun klanten die lid zijn geworden van Fjord Club, inclusief het waarborgen van de naleving van de lidmaatschapsvoorwaarden.

6.2Fjord Club verwerkt de volgende soorten persoonlijke gegevens

6.2.1Klantinformatie

Voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, adres, postcode, stad/plaats, land, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord en andere informatie over reisvoorkeuren en informatie die het lid heeft verstrekt in verband met wedstrijden en campagnes.

6.2.2Informatie over gegevensverzameling

Aankopen (van artikelen) die zijn geregistreerd in uw ledenprofiel. Een ingelogd bezoek aan het domein fjordline.com (naam, tijd en IP-adres). Reactie op advertenties verzonden vanuit de lidmaatschapsdatabase van Fjord Club.

6.3Opslag, verwerking en kwaliteitsborging van gegevens

Alle informatie over de individuele klant zal worden geregistreerd en verwerkt met de toestemming van de klant om lid te worden of ten laatste bij het accepteren van aanbiedingen of het doen van aankopen, en door deel te nemen aan wedstrijden die namens Fjord Line worden gehouden. Informatie over registratie moet worden geverifieerd met de ontvangst van een e-mail/sms.
Fjord Line verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bestaande Noorse wetgeving.

Fjord Line heeft het recht om een Fjord Club-lidmaatschap te beëindigen als er redelijke gronden zijn om illegaal gebruik of misbruik van Fjord Club-diensten te vermoeden. Om de kwaliteit van de geregistreerde gegevens en de naleving van de wetgeving inzake privégegevens te waarborgen, kan Fjord Line een Fjord Club-lidmaatschap beëindigen en alle persoonlijke informatie verwijderen als het lidmaatschap langer dan drie jaar inactief is geweest.

Alle informatie zal worden beschermd in overeenstemming met de bestaande veiligheidseisen in Sectie 13 van de Wet op persoonsgegevens. Informatie wordt opgeslagen in databases die worden beschermd met firewalls, wachtwoorden en andere technische hulpmiddelen. Deze databases en back-ups worden bewaard in afgesloten en bewaakte ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor speciaal bevoegde personen.

Persoonlijke gegevens worden niet meer aan de klant gekoppeld zodra de klant zijn persoonlijke gegevens uit het register heeft verwijderd.

6.4Recht op toegang

In overeenstemming met Sectie 18 van de Wet op persoonsgegevens, heeft de betrokkene het recht om de informatie te controleren die over hem is opgeslagen en bewaard in het register. Een ondertekend verzoek om toegang moet worden gericht tot Fjord Line AS.