Gå til hovedinnhold Til toppen

Sådan er vi organiseret

Fjord Line er et færgeselskab, der beskæftiger ca. 700 årsværk, hvoraf omkring 70 procent arbejder om bord på vores skibe. Resten er fordelt på landansatte ved terminaler og kontorer i Norge og Danmark.

Fjord Line har forskellige afdelinger på land. Disse afdelinger omfatter Kundecenter, Fragt, Kaj- og terminal, Marketing, Salg, Indkøb, Retail, Revenue, HR, Finans, IT og teknisk/nautisk afdeling.

Fjord Line har forskellige afdelinger på skibene/om bord. Her deler vi afdelingerne op i skibsdrift og kommercieldrift.

Alle faste søansatte har en 14/14-turnus. Det vil sige, at de bor og arbejder 14 dage om bord og har derefter fri i 14 dage. Udover de fastansatte om bord har vi også Flexcrew-afløsere, når vi har brug for ekstra bemanding. Her er man om bord i 1-14 dage og arbejder forskellige steder om bord.